Mẹ Và Bé

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt hành trình lớn 3

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt hành trình lớn 3

Chiều dài tay quay: a
Chiều dài thanh truyền: b
Độ lệch tâm của cơ cấu: e (khoảng cách từ đường tâm quay của tay quay đến đường do điểm trên đường tâm chốt con trượt vạch ra).
Điều mấu chốt trong cơ cấu này: e = b – a
Độ dài hành trình của con trượt: L = 4.sqrt(a.b).
Về lý thuyết, với bán kính tay quay đã cho a, có thể có L dài tùy ý bằng cách tăng chiều dài thanh truyền b.
Nếu b = a; L = 4a. Xem:

Ở đây: a = 30 ; b= 60 ; L = 169.7
Một chu kỳ làm việc của cơ cấu ứng với 2 vòng tay quay.
Đường lục là quỹ tích của điểm giữa thanh truyền.
Có vị trí chết khi tay quay và thanh truyền thẳng hàng.
Đây là cơ cấu số 175 trong cuốn “507 mechanical movements”, 1868.

Slider-crank mechanism for long stroke 3

Crank length: a
Conrod length: b
Eccentricity of the slider crank mechanism: e (distance between rotary axis of the crank and line tracing by a point on axis of the slider pin)
Key factor for this mechanism: e = b – a
Stroke length of the slider: L = 4.sqrt(a.b)
So theoretically, with a given crank of constant radius a, it is possible to get the stroke length L as long as desired by increasing the conrod length b.
If b = a; l = 4a
See:

Here: a = 30 ; b= 60 ; L = 169.7
Working cycle corresponds with two revolutions of the crank.
Green curve is locus of the conrod middle point.
Dead position: when crank and conrod are in line.
This mechanism is numbered as 175 in the book “507 mechanical movements”, 1868.

Để xem những video khác về mô phỏng cơ cấu tổ chức cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

( Tác giả : Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng )

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button