Oxy hóa vi thể là gì?

Nó tạo nên một hệ thống bảo vệ hùng mạnh chống lại các tác động gây tổn thương của hóa chất.
Oxy hoá vi thể là một hệ thống đa chương trình và vạn năng. Nó tạo nên một hệ thống bảo vệ hùng mạnh chống lại các tác động gây tổn thương của hoá chất. Đó là một trong các cơ chế tăng sự sống đảm bảo cho sự giải độc cơ thể. Điều quan trọng là tồn tại nhiều thể xitocrom P-450 đồng dạng cho phép oxy hóa các chất hoà tan trong mỡ với cấu trúc hóa học khác nhau.
Hệ thống men oxy hoá vi thể của gan rất năng động. Khi các hoá chất lạ được đưa vào cơ thể thì thành phần và hoạt tính của các men tăng lên vài lần, làm tăng tốc độ chuyển hoá chất đưa vào và các chất nền khác. Trong số đó có các chất từ bên trong cơ thể (ví dụ hormone steroid). Trong trường hợp này toàn bộ gan được huy động vào quá trình cảm ứng. Tổng hợp các men vi thể là phản ứng thích nghi nhằm đảm bảo khả năng sống của cơ thể, vô hiệu hóa các độc tố một cách nhanh chóng. Xitocrom P-450 được coi là một trường bên trong của cơ thể. Bằng các thí nghiệm cụ thể người ta đã cho thấy rằng, nếu ức chế hoạt động của hệ thống này thì độ nhảy cảm đối với tác động của các chất độc sẽ tăng vọt lên. Trạng thái tương tự xuất ở người khi mắc bệnh.
Ở động vật mới đẻ và trẻ sơ sinh lượng xitocrom P-540 và hoạt tính của của men hydroxylase của vi thể rất thấp (chính điều này làm cho chúng đặc biệt nhạy cảm đối với các chất gây ung thư và chất độc hóa học). Việc tăng hoạt tính của các men vi thể ngay sau khi sinh có ý nghĩa thích nghi. Nó tạo cho cơ thể khả năng thích nghi đối với tồn tại độc lập. Hoạt tính của các men vi thể đạt tới mức cực đại vào giai đoạn trưởng thành sinh dục (còn ở động vật lúc đứng tuổi), sau đó lại giảm. Trong quá trình lão hóa khả năng của gan đối với chuyển hóa các dị vật sinh học và các hóa chất thay đổi. Tuy nhiên lượng xitocrom P-450 không thay đổi, nhưng hoạt tính của các men monooxygenase đối với các chất nền khác nhau thay đổi theo hướng khác nhau.
Phần lớn màng tế bào, một phần màng vi thể (microsom) được cấu tạo bởi phospholipid. Thành phần phospholipid của vi thể khi già thay đổi. Chính điều này ảnh hưởng tới hoạt động của men xitocrom P-450, tới khả năng biến đổi các chất của nó. Mối tương quan giữa các men thay đổi khi về già. Số lượng và các dạng tồn tại tuỳ thuộc giới tính.
Khả năng thích nghi của hệ thống oxy hóa vi thể rất cao. Chất độc hoá học tích tụ trong cơ thể càng nhiều bao nhiêu, thì lượng men nhất định tương ứng càng cao bấy nhiêu (hiện tượng này gọi là cảm ứng di truyền).