Mạng lưới nội sinh chất

Có hai loại mạng lưới nội sinh chất: hạt và phẳng.
Giả thuyết tự ngộ độc hiện tại bao gồm các điểm sau đây: trước hết giả thuyết này muốn nói về các cơ chế nhiều thành phần phức tạp; thứ hai – việc thừa nhận cơ chế này có nghĩa là chỉ phát hiện ra một khâu của cơ chế già hóa nhiều nguyên nhân.
Điều quan trọng là phải biết khả năng ảnh hưởng của chúng tới tốc độ thay đổi theo tuổi. Trong quá trình hoạt động sống, đồng thời với thức ăn, nước uống, không khí, còn có các chất lạ không cần thiết cho quá trình chuyển hoá bình thường luôn được đưa vào cơ thể. Đó là herbicid (herbicides), pesticide (pesticides), insecticide (insecticides), các thuốc, màu thực phẩm v.v. Một số chất hoà tan trong lipid và chỉ được đào thải khỏi cơ thể sau các quá trình biến hoá phức tạp xảy ra trong gan, phổi, da, còn trong lúc phát triển phôi thai thì nó xảy ra tại nhau. Gan giữ vai trò chủ yếu trong việc vô hiệu hóa các độc tố.
Tập hợp các men thuộc mạng lưới nội sinh chất của tế bào gan làm nhiệm vụ chuyển hoá sinh học các men xenobiotic. Mạng lưới nội sinh chất là một hệ thống các màng bên trong tế bào có các men gắn vào. Men cơ bản của tập hợp này là xitocrom (sắc tố tế bào) – P450. Đó là hemoproteid, protein có chứa chất sắt. Lần đầu tiên người ta phát hiện ra men này tại Philadenphia. Vì vậy chữ P đứng trước tượng trưng cho tên thành phố xuất xứ. Số 450 thể hiện bước sóng mà tại đó men có thể hấp thụ cực đại. Tập hợp các men là một chuỗi các thể tải điện tử (electron), kết thúc là xitocrom P-450. Men cuối cùng tiếp nhận điện tử của cả chuỗi, liên kết và hoạt hoá oxy, sau đó sử dụng một trong số cả nguyên tử để oxy hóa chất nền, còn nguyên tử thứ hai tạo thành nước.
Có hai loại mạng lưới nội sinh chất: hạt và phẳng. Bề mặt của mạng lưới kiểu hạt có gắn các ribosom – những điểm tụ tập của protein. Các màng phẳng không có ribosom. Chức năng cơ bản của mạng lưới nội sinh chất là tham gia vào tổng hợp các men, vô hiệu hóa các chất xenobiotic và các nội độc tố, nó là nơi xảy ra cải tổ sinh học (biotransformation). Toàn bộ quá trình cải tổ sinh học được gọi là oxy-hóa tiểu thể (vi thể).
Giải độc các xenobiotic trong gan gồm mấy loại phản ứng. Bản chất của nó là biến các hợp chất hoà tn trong lipid thành các chất hoà tan trong nước. Thân sẽ tách các chất thải này ra khỏi máu và đào thải ra khỏi cơ thể bằng đường nước tiểu. Một số chất được thải ra theo mật.