Mẹ Và BéSau Sinh

Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Bạn đang xem bài viết về chủ để : Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

tại website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức Có con 1 – 12 tuổi tại đây => Có con 1 – 12 tuổi

Trong chương trình Vật lý, học trò đã học rất nhiều về điện và mạch. Tuy nhiên, nói tới cấu tạo và phân loại mạch điện thì ko phải người nào trong chúng ta cũng có thể hiểu rõ được. Hôm nay, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ san sẻ với các bạn về mạch song song gì? Làm thế nào để tính các chỉ số cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở trong đoạn mạch này? Cùng tiếp tục theo dõi bài viết này nhé!

Mạch song song là gì?

Khái niệm: Một đoạn mạch được cho là đoạn mạch song song lúc có các thành phần điện được nối theo kiểu song song hoặc các đầu của chúng được nối với một điểm chung. Nó tạo thành nhiều vòng lặp hoặc đường dẫn cho dòng điện chạy qua.

Quan sát hình bên dưới:

Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Trong đó:

 • R1, R2, …, Rn là điện trở
 • U (AB) là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
 • I1, I2, …, In là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
 • I (AB) là cường độ dòng điện qua mạch chính

Dòng điện và điện áp trong một đoạn mạch song song

Các bạn đã tìm hiểu về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện, đối với đoạn mạch song song thì hai chỉ số này sẽ có một số đặc điểm không giống nhau.

Dòng điện trong mạch song song

Dòng điện trong mạch song song sẽ phân chia qua các nhánh. Trong mạch này, cường độ dòng điện đi qua mạch chính sẽ bằng tổng cường độ dòng điện đi qua các phần tử điện riêng lẻ. Nói một cách đơn giản, cường độ dòng điện của một đoạn mạch song song bằng tổng cường độ dòng điện trong mạch.

Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song là:

I = I1 + I2 + I3 + … + Trong

Điện áp trong một đoạn mạch song song

Hiệu điện thế trong mạch song song ko đổi trên mỗi đường dẫn hoặc thành phần vì mỗi thành phần được kết nối với nguồn tại cùng một điểm. Nói cách khác, điện áp trên một đoạn mạch song song sẽ giống nhau tại tất cả các điểm.

Công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch song song:

U = U1 = U2 = U3 = … = Un

Một đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

Nhắc lại kiến ​​thức:

Trong chương trình Vật Lý 7, các em đã được học về đoạn mạch gồm hai đèn điện mắc song song, ta có:

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch nhánh:

 • I = I1 + I2

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch là:

 • U = U1 = U2

Phân tích đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

Hai quan hệ trên vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.

Cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với cảm kháng trong đoạn mạch song song. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Đối với đoạn mạch có hai điện trở gồm R1, R2 mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

I1 / I2 = R2 / R1

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song được tính là:

Có xuất xứ từ:

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, nghịch đảo của điện trở tương đương sẽ bằng tổng nghịch đảo của các điện trở riêng lẻ.

Mắc một đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1, R2, R3, … Rn mắc song songChúng ta có:

I = I1 + I2 + I3 + … + Trong

U = U1 = U2 = U3 = … = Un

xem thêm: Toàn thể lý thuyết về định luật Ôm và các bài tập thực hành

Một số bài tập Vật lý 9 đoạn mạch song song

Bài 1: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:

Hướng dẫn giải pháp:

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là: 1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 => Chọn câu B

Bài 2: Công thức nào sau đây ko thích hợp với đoạn mạch song song?

Hướng dẫn giải pháp:

Đáp án D là công thức ko thích hợp với đoạn mạch song song

bài 3: Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như thế nào nếu tăng trị giá của một điện trở?

A. Tăng dần

B. Giảm

C. Giữ nguyên

D. Các câu trả lời khác

Hướng dẫn giải pháp:

Điện trở tương đương của mạch này sẽ tăng lên nếu trị giá của một điện trở. được tăng lên

=> Chọn đáp án A

Bài 4: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, cho rằng mỗi điện trở trở thành một thành phần có độ lớn 10 Ω.

A. 5

B. 10 yên

C. 15

D. 20 yên

Hướng dẫn giải pháp:

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song

Vận dụng công thức điện trở tương đương:

1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 => R / tđ = R1R2 / (R1 + R2) = 10.10 / (10 + 10) = 5Ω

=> Sau đó chọn câu A

Bài 5: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

Hướng dẫn giải pháp:

Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3

Vận dụng công thức điện trở tương đương, ta có:

1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12

=> Rtd = 12/7

Bài 6: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ đồ a

một. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên như sơ đồ ở b thì điện trở tương đương của đoạn mạch là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Bài 7: Cho hai điện trở R1 = 12Ω và R2 = 36Ω mắc song song trong một đoạn mạch. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?

Hướng dẫn giải pháp:

Kỳ vọng qua bài viết san sẻ kiến ​​thức về mạch song song Cũng như cách tính các quan hệ trong bài viết trên sẽ giúp các em nắm bắt và giải được các bài tập ở trường. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Thông tin thêm về Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Hình Ảnh về: Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Video về: Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Wiki về Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

-

Trong chương trình Vật lý, học trò đã học rất nhiều về điện và mạch. Tuy nhiên, nói tới cấu tạo và phân loại mạch điện thì ko phải người nào trong chúng ta cũng có thể hiểu rõ được. Hôm nay, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ san sẻ với các bạn về mạch song song gì? Làm thế nào để tính các chỉ số cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở trong đoạn mạch này? Cùng tiếp tục theo dõi bài viết này nhé!

Mạch song song là gì?

Khái niệm: Một đoạn mạch được cho là đoạn mạch song song lúc có các thành phần điện được nối theo kiểu song song hoặc các đầu của chúng được nối với một điểm chung. Nó tạo thành nhiều vòng lặp hoặc đường dẫn cho dòng điện chạy qua.

Quan sát hình bên dưới:

Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Trong đó:

 • R1, R2, ..., Rn là điện trở
 • U (AB) là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
 • I1, I2, ..., In là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
 • I (AB) là cường độ dòng điện qua mạch chính

Dòng điện và điện áp trong một đoạn mạch song song

Các bạn đã tìm hiểu về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện, đối với đoạn mạch song song thì hai chỉ số này sẽ có một số đặc điểm không giống nhau.

Dòng điện trong mạch song song

Dòng điện trong mạch song song sẽ phân chia qua các nhánh. Trong mạch này, cường độ dòng điện đi qua mạch chính sẽ bằng tổng cường độ dòng điện đi qua các phần tử điện riêng lẻ. Nói một cách đơn giản, cường độ dòng điện của một đoạn mạch song song bằng tổng cường độ dòng điện trong mạch.

Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song là:

I = I1 + I2 + I3 + ... + Trong

Điện áp trong một đoạn mạch song song

Hiệu điện thế trong mạch song song ko đổi trên mỗi đường dẫn hoặc thành phần vì mỗi thành phần được kết nối với nguồn tại cùng một điểm. Nói cách khác, điện áp trên một đoạn mạch song song sẽ giống nhau tại tất cả các điểm.

Công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch song song:

U = U1 = U2 = U3 = ... = Un

Một đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

Nhắc lại kiến ​​thức:

Trong chương trình Vật Lý 7, các em đã được học về đoạn mạch gồm hai đèn điện mắc song song, ta có:

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch nhánh:

 • I = I1 + I2

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch là:

 • U = U1 = U2

Phân tích đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

Hai quan hệ trên vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.

Cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với cảm kháng trong đoạn mạch song song. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Đối với đoạn mạch có hai điện trở gồm R1, R2 mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

I1 / I2 = R2 / R1

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song được tính là:

Có xuất xứ từ:

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, nghịch đảo của điện trở tương đương sẽ bằng tổng nghịch đảo của các điện trở riêng lẻ.

Mắc một đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1, R2, R3, ... Rn mắc song songChúng ta có:

I = I1 + I2 + I3 + ... + Trong

U = U1 = U2 = U3 = ... = Un

xem thêm: Toàn thể lý thuyết về định luật Ôm và các bài tập thực hành

Một số bài tập Vật lý 9 đoạn mạch song song

Bài 1: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:

Hướng dẫn giải pháp:

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là: 1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 => Chọn câu B

Bài 2: Công thức nào sau đây ko thích hợp với đoạn mạch song song?

Hướng dẫn giải pháp:

Đáp án D là công thức ko thích hợp với đoạn mạch song song

bài 3: Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như thế nào nếu tăng trị giá của một điện trở?

A. Tăng dần

B. Giảm

C. Giữ nguyên

D. Các câu trả lời khác

Hướng dẫn giải pháp:

Điện trở tương đương của mạch này sẽ tăng lên nếu trị giá của một điện trở. được tăng lên

=> Chọn đáp án A

Bài 4: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, cho rằng mỗi điện trở trở thành một thành phần có độ lớn 10 Ω.

A. 5

B. 10 yên

C. 15

D. 20 yên

Hướng dẫn giải pháp:

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song

Vận dụng công thức điện trở tương đương:

1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 => R / tđ = R1R2 / (R1 + R2) = 10.10 / (10 + 10) = 5Ω

=> Sau đó chọn câu A

Bài 5: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

Hướng dẫn giải pháp:

Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3

Vận dụng công thức điện trở tương đương, ta có:

1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12

=> Rtd = 12/7

Bài 6: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ đồ a

một. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên như sơ đồ ở b thì điện trở tương đương của đoạn mạch là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Bài 7: Cho hai điện trở R1 = 12Ω và R2 = 36Ω mắc song song trong một đoạn mạch. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?

Hướng dẫn giải pháp:

Kỳ vọng qua bài viết san sẻ kiến ​​thức về mạch song song Cũng như cách tính các quan hệ trong bài viết trên sẽ giúp các em nắm bắt và giải được các bài tập ở trường. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

[rule_{ruleNumber}]

Trong chương trình Vật lý, học trò đã học rất nhiều về điện và mạch. Tuy nhiên, nói tới cấu tạo và phân loại mạch điện thì ko phải người nào trong chúng ta cũng có thể hiểu rõ được. Hôm nay, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ san sẻ với các bạn về mạch song song gì? Làm thế nào để tính các chỉ số cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở trong đoạn mạch này? Cùng tiếp tục theo dõi bài viết này nhé!

Mạch song song là gì?

Khái niệm: Một đoạn mạch được cho là đoạn mạch song song lúc có các thành phần điện được nối theo kiểu song song hoặc các đầu của chúng được nối với một điểm chung. Nó tạo thành nhiều vòng lặp hoặc đường dẫn cho dòng điện chạy qua.

Quan sát hình bên dưới:

Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Trong đó:

 • R1, R2, …, Rn là điện trở
 • U (AB) là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
 • I1, I2, …, In là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
 • I (AB) là cường độ dòng điện qua mạch chính

Dòng điện và điện áp trong một đoạn mạch song song

Các bạn đã tìm hiểu về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện, đối với đoạn mạch song song thì hai chỉ số này sẽ có một số đặc điểm không giống nhau.

Dòng điện trong mạch song song

Dòng điện trong mạch song song sẽ phân chia qua các nhánh. Trong mạch này, cường độ dòng điện đi qua mạch chính sẽ bằng tổng cường độ dòng điện đi qua các phần tử điện riêng lẻ. Nói một cách đơn giản, cường độ dòng điện của một đoạn mạch song song bằng tổng cường độ dòng điện trong mạch.

Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song là:

I = I1 + I2 + I3 + … + Trong

Điện áp trong một đoạn mạch song song

Hiệu điện thế trong mạch song song ko đổi trên mỗi đường dẫn hoặc thành phần vì mỗi thành phần được kết nối với nguồn tại cùng một điểm. Nói cách khác, điện áp trên một đoạn mạch song song sẽ giống nhau tại tất cả các điểm.

Công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch song song:

U = U1 = U2 = U3 = … = Un

Một đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

Nhắc lại kiến ​​thức:

Trong chương trình Vật Lý 7, các em đã được học về đoạn mạch gồm hai đèn điện mắc song song, ta có:

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch nhánh:

 • I = I1 + I2

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch là:

 • U = U1 = U2

Phân tích đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

Hai quan hệ trên vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.

Cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với cảm kháng trong đoạn mạch song song. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Đối với đoạn mạch có hai điện trở gồm R1, R2 mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

I1 / I2 = R2 / R1

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song được tính là:

Có xuất xứ từ:

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, nghịch đảo của điện trở tương đương sẽ bằng tổng nghịch đảo của các điện trở riêng lẻ.

Mắc một đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1, R2, R3, … Rn mắc song songChúng ta có:

I = I1 + I2 + I3 + … + Trong

U = U1 = U2 = U3 = … = Un

xem thêm: Toàn thể lý thuyết về định luật Ôm và các bài tập thực hành

Một số bài tập Vật lý 9 đoạn mạch song song

Bài 1: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:

Hướng dẫn giải pháp:

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là: 1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 => Chọn câu B

Bài 2: Công thức nào sau đây ko thích hợp với đoạn mạch song song?

Hướng dẫn giải pháp:

Đáp án D là công thức ko thích hợp với đoạn mạch song song

bài 3: Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như thế nào nếu tăng trị giá của một điện trở?

A. Tăng dần

B. Giảm

C. Giữ nguyên

D. Các câu trả lời khác

Hướng dẫn giải pháp:

Điện trở tương đương của mạch này sẽ tăng lên nếu trị giá của một điện trở. được tăng lên

=> Chọn đáp án A

Bài 4: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, cho rằng mỗi điện trở trở thành một thành phần có độ lớn 10 Ω.

A. 5

B. 10 yên

C. 15

D. 20 yên

Hướng dẫn giải pháp:

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song

Vận dụng công thức điện trở tương đương:

1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 => R / tđ = R1R2 / (R1 + R2) = 10.10 / (10 + 10) = 5Ω

=> Sau đó chọn câu A

Bài 5: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

Hướng dẫn giải pháp:

Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3

Vận dụng công thức điện trở tương đương, ta có:

1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12

=> Rtd = 12/7

Bài 6: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ đồ a

một. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên như sơ đồ ở b thì điện trở tương đương của đoạn mạch là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Bài 7: Cho hai điện trở R1 = 12Ω và R2 = 36Ω mắc song song trong một đoạn mạch. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?

Hướng dẫn giải pháp:

Kỳ vọng qua bài viết san sẻ kiến ​​thức về mạch song song Cũng như cách tính các quan hệ trong bài viết trên sẽ giúp các em nắm bắt và giải được các bài tập ở trường. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

#Mạch #song #song #là #gì #Cách #tính #cường #độ #dòng #điện #hiệu #điện #thế #và #điện #trở

[rule_3_plain]

#Mạch #song #song #là #gì #Cách #tính #cường #độ #dòng #điện #hiệu #điện #thế #và #điện #trở

Trong chương trình Vật lý, các em đã được tìm hiểu rất nhiều về điện và mạch điện. Tuy nhiên, lúc nói về cấu tạo cũng như phân loại mạch điện thì ko phải người nào trong chúng ta cũng có thể hiểu rõ. Hôm nay, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ san sẻ cho các em về đoạn mạch song song là gì? Cách tính các chỉ số cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở trong đoạn mạch này như thế nào? Hãy cùng tiếp tục theo dõi bài viết này nhé!

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã giỏi tiếng Anh như người bản xứ & tăng trưởng tiếng nói vượt trội qua các app của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn thành phầm thích hợp cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

Thuần thục 2.000+ từ & 6.000 câu tiếng anh
Tăng trưởng toàn diện 4 kỹ năng tiếng anh
Giỏi Toán – tiếng Anh theo phương pháp hiện đại
Tăng trưởng EQ & khả năng tiếng Việt

*Bạn chưa chọn mục nào!

ĐĂNG KÝ NGAY!

Đoạn mạch song song là gì?
Khái niệm: Một mạch được gọi là mạch song song lúc có các thành phần điện được kết nối theo cấu hình song song, hay đầu của chúng được kết nối với một điểm chung. Nó tạo thành nhiều vòng hoặc đường dẫn cho dòng điện chảy.
Quan sát hình dưới đây:

Trong đó: 

R1, R2,…,Rn là các điện trở
U(AB) là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
I1, I2,…,In là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
I(AB) là cường độ dòng điện qua mạch chính

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song 
Các em đã từng được tìm hiểu về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong một mạch điện, đối với mạch mắc song song, hai chỉ số này sẽ có một số đặc điểm khác lạ.
Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song
Dòng điện trong một mạch song song sẽ phân chia qua các nhánh. Trong đoạn mạch này, cường độ dòng điện đi qua mạch chính sẽ bằng tổng cường độ dòng điện đi qua các phần tử điện riêng lẻ. Hiểu một cách đơn giản, cường độ dòng điện của đoạn mạch song song bằng tổng các cường độ dòng điện đang có trong mạch điện.
Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song:

I = I1 + I2 + I3 +…+ In

Hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song 
Hiệu điện thế trong đoạn mạch song song vẫn giữ nguyên trên mỗi đường dẫn hay thành phần vì mỗi thành phần được kết nối với nguồn tại cùng một điểm. Hay nói cách đơn giản khác, hiệu điện thế qua mạch mắc song song sẽ bằng nhau ở mọi điểm.
Công thức tính hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song:

U = U1 = U2 = U3 =…= Un

Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song 
Nhắc lại tri thức:
Trong chương trình vật lý 7, các em đã được tìm hiểu về đoạn mạch có hai đèn điện mắc song song, ta có:
Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:

I = I1 + I2 

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ:

U = U1 = U2 

Phân tích đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
Hai hệ thức trên vẫn đúng với đoạn mạch gồm có hai điện trở mắc song song.

Đối với mạch điện có hai điện trở gồm R1, R2 mắc song song với nhau, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

I1/I2 = R2/R1

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song 
Điện trở tương đương của đoạn mạch song song có công thức tính là:

Suy ra:

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau thì nghịch đảo của điện trở tương đương sẽ bằng tổng các nghịch đảo của các điện trở từng thành phần. 
Mở rộng với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1, R2, R3,…Rn mắc song song, ta có:
       I = I1 + I2 + I3 +…+ In
      U = U1 = U2 = U3 =…= Un

Xem thêm: Toàn thể lý thuyết định luật ôm (ohm) và bài tập thực hành
Một số bài tập vật lý 9 đoạn mạch song song
Bài 1: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:

Hướng dẫn giải:
Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là: 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2  => Chọn câu B
Bài 2: Trong các công thức sau đây, công thức nào ko thích hợp với đoạn mạch mắc song song?

Hướng dẫn giải:
Đáp án D là công thức ko thích hợp với đoạn mạch mắc song song
Bài 3: Trong một mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như thế nào nếu tăng trị giá của một điện trở?
A. Tăng lên
B. Giảm đi
C. Giữ nguyên
D. Đáp án khác
Hướng dẫn giải:
Điện trở tương đương của đoạn mạch này sẽ tăng lên nếu tăng trị giá của một điện trở 
=> Chọn đáp án A
Bài 4: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, biết mỗi điện trở thành phần có độ lớn 10 Ω.

A. 5 Ω
B. 10 Ω
C. 15 Ω
D. 20 Ω
Hướng dẫn giải: 
Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song
Vận dụng công thức tính điện trở tương đương:
1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 => R/tđ = R1R2/(R1 + R2) = 10.10/(10 + 10) = 5Ω
=> Vậy chọn câu A
Bài 5: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

Hướng dẫn giải:
Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3
Vận dụng công thức tính điện trở tương đương, ta có:
1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12
=> Rtđ = 12/7 Ω
Bài 6: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ đồ hình a

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên như sơ đồ hình b thì điện trở tương đương của đoạn mạch bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:

Bài 7: Cho hai điện trở R1 = 12Ω  và R2 = 36Ω mắc song song vào một đoạn mạch. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?
Hướng dẫn giải:

Kỳ vọng thông qua bài viết san sẻ những tri thức về đoạn mạch song song cũng như cách tính các hệ thức trong bài viết trên sẽ giúp các em nắm chắc và khắc phục được các bài tập tại trường. Cảm ơn các em đã đón đọc bài viết.

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sớt bài viết

San sớt

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

#Mạch #song #song #là #gì #Cách #tính #cường #độ #dòng #điện #hiệu #điện #thế #và #điện #trở

[rule_2_plain]

#Mạch #song #song #là #gì #Cách #tính #cường #độ #dòng #điện #hiệu #điện #thế #và #điện #trở

[rule_2_plain]

#Mạch #song #song #là #gì #Cách #tính #cường #độ #dòng #điện #hiệu #điện #thế #và #điện #trở

[rule_3_plain]

#Mạch #song #song #là #gì #Cách #tính #cường #độ #dòng #điện #hiệu #điện #thế #và #điện #trở

Trong chương trình Vật lý, các em đã được tìm hiểu rất nhiều về điện và mạch điện. Tuy nhiên, lúc nói về cấu tạo cũng như phân loại mạch điện thì ko phải người nào trong chúng ta cũng có thể hiểu rõ. Hôm nay, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ san sẻ cho các em về đoạn mạch song song là gì? Cách tính các chỉ số cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở trong đoạn mạch này như thế nào? Hãy cùng tiếp tục theo dõi bài viết này nhé!

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã giỏi tiếng Anh như người bản xứ & tăng trưởng tiếng nói vượt trội qua các app của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn thành phầm thích hợp cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

Thuần thục 2.000+ từ & 6.000 câu tiếng anh
Tăng trưởng toàn diện 4 kỹ năng tiếng anh
Giỏi Toán – tiếng Anh theo phương pháp hiện đại
Tăng trưởng EQ & khả năng tiếng Việt

*Bạn chưa chọn mục nào!

ĐĂNG KÝ NGAY!

Đoạn mạch song song là gì?
Khái niệm: Một mạch được gọi là mạch song song lúc có các thành phần điện được kết nối theo cấu hình song song, hay đầu của chúng được kết nối với một điểm chung. Nó tạo thành nhiều vòng hoặc đường dẫn cho dòng điện chảy.
Quan sát hình dưới đây:

Trong đó: 

R1, R2,…,Rn là các điện trở
U(AB) là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
I1, I2,…,In là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
I(AB) là cường độ dòng điện qua mạch chính

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song 
Các em đã từng được tìm hiểu về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong một mạch điện, đối với mạch mắc song song, hai chỉ số này sẽ có một số đặc điểm khác lạ.
Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song
Dòng điện trong một mạch song song sẽ phân chia qua các nhánh. Trong đoạn mạch này, cường độ dòng điện đi qua mạch chính sẽ bằng tổng cường độ dòng điện đi qua các phần tử điện riêng lẻ. Hiểu một cách đơn giản, cường độ dòng điện của đoạn mạch song song bằng tổng các cường độ dòng điện đang có trong mạch điện.
Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song:

I = I1 + I2 + I3 +…+ In

Hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song 
Hiệu điện thế trong đoạn mạch song song vẫn giữ nguyên trên mỗi đường dẫn hay thành phần vì mỗi thành phần được kết nối với nguồn tại cùng một điểm. Hay nói cách đơn giản khác, hiệu điện thế qua mạch mắc song song sẽ bằng nhau ở mọi điểm.
Công thức tính hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song:

U = U1 = U2 = U3 =…= Un

Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song 
Nhắc lại tri thức:
Trong chương trình vật lý 7, các em đã được tìm hiểu về đoạn mạch có hai đèn điện mắc song song, ta có:
Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:

I = I1 + I2 

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ:

U = U1 = U2 

Phân tích đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
Hai hệ thức trên vẫn đúng với đoạn mạch gồm có hai điện trở mắc song song.

Đối với mạch điện có hai điện trở gồm R1, R2 mắc song song với nhau, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

I1/I2 = R2/R1

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song 
Điện trở tương đương của đoạn mạch song song có công thức tính là:

Suy ra:

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau thì nghịch đảo của điện trở tương đương sẽ bằng tổng các nghịch đảo của các điện trở từng thành phần. 
Mở rộng với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1, R2, R3,…Rn mắc song song, ta có:
       I = I1 + I2 + I3 +…+ In
      U = U1 = U2 = U3 =…= Un

Xem thêm: Toàn thể lý thuyết định luật ôm (ohm) và bài tập thực hành
Một số bài tập vật lý 9 đoạn mạch song song
Bài 1: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:

Hướng dẫn giải:
Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là: 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2  => Chọn câu B
Bài 2: Trong các công thức sau đây, công thức nào ko thích hợp với đoạn mạch mắc song song?

Hướng dẫn giải:
Đáp án D là công thức ko thích hợp với đoạn mạch mắc song song
Bài 3: Trong một mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như thế nào nếu tăng trị giá của một điện trở?
A. Tăng lên
B. Giảm đi
C. Giữ nguyên
D. Đáp án khác
Hướng dẫn giải:
Điện trở tương đương của đoạn mạch này sẽ tăng lên nếu tăng trị giá của một điện trở 
=> Chọn đáp án A
Bài 4: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, biết mỗi điện trở thành phần có độ lớn 10 Ω.

A. 5 Ω
B. 10 Ω
C. 15 Ω
D. 20 Ω
Hướng dẫn giải: 
Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song
Vận dụng công thức tính điện trở tương đương:
1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 => R/tđ = R1R2/(R1 + R2) = 10.10/(10 + 10) = 5Ω
=> Vậy chọn câu A
Bài 5: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

Hướng dẫn giải:
Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3
Vận dụng công thức tính điện trở tương đương, ta có:
1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12
=> Rtđ = 12/7 Ω
Bài 6: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ đồ hình a

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên như sơ đồ hình b thì điện trở tương đương của đoạn mạch bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:

Bài 7: Cho hai điện trở R1 = 12Ω  và R2 = 36Ω mắc song song vào một đoạn mạch. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?
Hướng dẫn giải:

Kỳ vọng thông qua bài viết san sẻ những tri thức về đoạn mạch song song cũng như cách tính các hệ thức trong bài viết trên sẽ giúp các em nắm chắc và khắc phục được các bài tập tại trường. Cảm ơn các em đã đón đọc bài viết.

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sớt bài viết

San sớt

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bạn thấy bài viết Mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm kiếm ko, nếu  ko hãy comment góp ý bên dưới để Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh cải thiện nội dung cho độc giả nhé!

#Mạch #song #song #là #gì #Cách #tính #cường #độ #dòng #điện #hiệu #điện #thế #và #điện #trở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button