Mẹ Và Bé

Mức tiền thưởng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 40 đến 80 năm?

Lượt xem: 969

Mức tiền thưởng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 40 đến 80 năm?

Bạn đang tìm hiểu về Huy hiệu đảng và mức tiền thưởng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; cũng như các mức cho 40 đến 80 năm tuổi đảng. Tìm hiểu qua bài viết bên đưới.

# Huy Hiệu Đảng là gì ?

“Huy hiệu Đảng là loại huy hiệu dành cho các đảng viên trong hệ thống chính đảng của nhà nước Việt Nam. Biểu tượng cao quý về sự cống hiến hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cũng như sự phấn đấu, rèn luyện trưởng thành của các đảng viên với Đảng.”

Với ý nghĩa đó, Việc chú trọng đánh gia và tổ chức triển khai những đợt trao tặng huy hiệu đảng kịp thời, là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nhằm kiến thiết xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức triển khai và tư tường chính trị của mỗi đảng viên .

# Ý nghĩa của Huy Hiệu Đảng .

“ Là sự ghi nhận của Đảng với công lao, góp phần của đảng viên đã có những góp sức cho sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy Hiệu Đảng là vinh dự lớn nhất của cuộc sống một đảng viên. ”
Mỗi đảng viên là một tế bào trong tổ chức triển khai của Đảng. Người đảng viên phải có ý chí đảng, có năng lượng và phẩm chất đảng viên tốt thì Đảng ta mới vững mạnh. Đường lối của Đảng là mục tiêu để đảng viên hành vi nhằm mục đích phục Đảng, Nhà nước, Nhân dân và tổ quốc. Không một đảng viên nào không mong ước được khuyến mãi Huy Hiệu Đảng, được Đảng ghi công những góp phần của mình so với sự nghiệp cách mạng của dân tộc bản địa .
huy hieu dang va muc tien thuong huy hieu 30-40-50 ... tuoi dang

Tham khảo thêm quà khuyến mãi kỷ niệm chương in logo theo nhu yếu

# Có bao nhiêu chuẩn huy hiệu đảng trong tổ chức triển khai Đảng .

Theo Quy định 29 – QĐ / TW ngày 25/7/2016 về thi hành điều lệ Đảng, có tổng số 12 chuẩn huy hiệu đảng được trao tặng .

Điều 34 : Khen thưởng so với tổ chức triển khai đảng và đảng viên
27.1 – Hình thức khen thưởng trong Đảng
a ) Đối với tổ chức triển khai đảng : biểu dương, Tặng Ngay giấy khen, bằng khen, Tặng Ngay cờ, tặng thưởng huân chương, huy chương và những thương hiệu vinh dự khác của Đảng và Nhà nước .
b ) Đối với đảng viên : biểu dương, Tặng Kèm giấy khen, bằng khen, Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng ; tặng thưởng huân chương, huy chương và những thương hiệu vinh dự khác của Đảng và Nhà nước .

Trích dẫn theo lao lý 29 – QĐ / TW

# Mức tiền thưởng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, và những mức tuổi đảng khác .

Những đảng viên hoạt động giải trí trong đảng, có góp sức và giữ gìn được tư cách đảng viên. Ở những mức tuổi đảng từ đủ 30 năm trở lên, và những mức khác như trên trích dẫn trong pháp luật 29 – QĐ / TW. Được biểu dương, khen Tặng Kèm : giấy bằng khen – huy chương đảng, cùng với mức tiền thưởng khởi đầu từ đủ 30 năm tuổi đảng, được lao lý đơn cử tại Hướng dẫn 56 – HD / VPTW ngày 27/10/2015 .
Mức tiền tặng thưởng kèm theo huy hiệu đảng như sau :

  • Huy hiệu đảng 30 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.
  • Huy hiệu đảng 40 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.
  • Huy hiệu đảng 50 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.
  • Huy hiệu đảng 55 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.
  • Huy hiệu đảng 60 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.
  • Huy hiệu đảng 65 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.
  • Huy hiệu đảng 70 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.
  • Huy hiệu đảng 75 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 10 lần mức tiền lương cơ sở.
  • Huy hiệu đảng 80 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 15 lần mức tiền lương cơ sở.

Trích dẫn theo hướng dẫn 56 – HD / VPTW ngày 27/10/2015 .

# Tham khảo mức tiền thưởng theo huy hiệu đảng năm 2020 .

Năm 2020 do chưa triển khai kiểm soát và điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 01/7, nên mức tiền thưởng kèm theo từng loại huy hiệu đảng liên tục được tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng / tháng, đơn cử như sau :

Huy hiệu Đảng Mức tặng thưởng kèm theo Mức tiền thưởng (VND)
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Hệ số 1,5 lần mức tiền lương cơ sở 2.200.000 (trên tiền cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng Hệ số 2,0 lần mức tiền lương cơ sở 3.000.000 (trên tiền cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng Hệ số 3,0 lần mức tiền lương cơ sở 4.500.000 (trên tiền cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng Hệ số 3,5 lần mức tiền lương cơ sở 5.200.000 (trên tiền cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng Hệ số 5,0 lần mức tiền lương cơ sở 7.500.000 (trên tiền cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng Hệ số 6,0 lần mức tiền lương cơ sở 8.900.000 (trên tiền cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Hệ số 8,0 lần mức tiền lương cơ sở 11.900.000 (trên tiền cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
Huy hiệu 76 năm tuổi Đảng Hệ số 10,0 lần mức tiền lương cơ sở 14.900.000 (trên tiền cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng Hệ số 16,0 lần mức tiền lương cơ sở 22.400.000 (trên tiền cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

Tham khảo trong năm 2020 .
Tiền thưởng sau khi nhân với thông số mức lương cơ sở, sẽ được làm tròn số lên hàng trăm nghìn đồng xu tiền Nước Ta ( VND ) .

Và hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về mức hưởng tiền thưởng huy hiệu 85 – 90 năm tuổi Đảng. Tuy nhiên, sẽ sớm có sự lấy ý kiến dự thảo và quyết định cho hai mức này. Trong quy định 29-QĐ/TW có nêu mức tiền tiền thưởng đối với hình thức khen thưởng không định kỳ, do cá nhân có thành tích xuất xuất đột xuất.

# Mức tiền thưởng với hình thức khen thưởng không định kỳ như sau .

_ Trường hợp đạt tiêu chuẩn “ Đủ tư cách triển khai xong hoàn thành xong xuất xắc ” trong năm. Tiền thưởng kèm theo bằng 0,3 tiền lương cơ sở .
_ Trường hợp đạt tiêu chuẩn “ Đủ tư cách triển khai xong hoàn thành xong xuất xắc ” trong 5 năm liền. Tiền thưởng kèm theo bằng 1,0 tiền lương cơ sở .
_ Cá nhân nhận được kỷ niệm chương của ngành do những cơ quan TW ( TW ) Tặng Kèm. Mức tiền thưởng kèm theo kỷ niệm chương bằng 0,6 lần mức tiền lương cơ sở .
Nguồn kinh phí đầu tư khen thưởng và tặng phẩm kèm theo so với đảng viên được Tặng Ngay được pháp luật thống nhất. Theo lao lý tại khoản 2 điều 69 của nghị định số 42/2010 NĐ-CP do chính phủ nước nhà phát hành .

Vậy qua bài viết kyniemchuonginlogo.com hy vọng bạn đã biết được các mức tiền thưởng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 40 đến 80 năm tuổi Đảng rồi phải không!

4

/

5
(
5
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button