Mẹ Và BéSau Sinh

Công thức cộng vận tốc là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

Bạn đang xem bài viết về chủ để : Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

tại website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức Có con 1 – 12 tuổi tại đây => Có con 1 – 12 tuổi

Véc tơ vận tốc tức thời là một đại lượng thân thuộc và được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Việc tính toán và cộng thêm vận tốc sẽ giúp chúng ta đưa ra một con số tương đối để hỗ trợ thực hiện các công việc như vận chuyển, lắp đặt, thiết lập máy móc,… một cách dễ dàng hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời và các thông tin liên quan tới véc tơ vận tốc tức thời trong chương trình Vật lý lớp 10.

Giảng giải tính tương đối của chuyển động

Thuyết tương đối quỹ đạo: Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu không giống nhau là không giống nhau. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng quỹ đạo là tương đối tính.

Ví dụ: Lúc trời có gió, từ góc độ người đứng bên đường sẽ nhìn thấy những hạt mưa rơi theo đường thẳng từ trên cao xuống. Còn người ngồi trên oto đang chuyển động sẽ nhìn thấy hạt mưa rơi theo phương xiên.

Công thức cộng vận tốc là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

Thuyết tương đối véc tơ vận tốc tức thời: Véc tơ vận tốc tức thời của một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu không giống nhau thì không giống nhau. Do đó chúng ta có thể kết luận rằng véc tơ vận tốc tức thời là tương đối.

Ví dụ: Xét trường hợp trong toa tàu, lúc hành khách ngồi yên thì toa chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 45km /, đối với toa tàu thì véc tơ vận tốc tức thời của hành khách là 0. Đối với người đứng hai bên đường thì hành khách. trên tàu đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời bằng véc tơ vận tốc tức thời của tàu là 45km / h.

Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động là gì?

Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với các vật đứng yên.

Hệ quy chiếu chuyển động là hệ quy chiếu gắn liền với các vật chuyển động

Ví dụ: Một chiếc bè đang chạy trên sông

 • Gọi (xOy) là hệ quy chiếu đứng yên, gắn với bờ.

 • Gọi (x’O’y ‘) là hệ quy chiếu chuyển động, gắn với một vật đang chuyển động (trôi) dọc theo dòng sông.

Ví dụ về hệ quy chiếu trong chuyển động (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Công thức để thêm vận tốc

Đây là công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời dùng để tính véc tơ vận tốc tức thời của các vật trong các hệ quy chiếu không giống nhau.

v13 = v12 + v23 (Được tính bằng cách thêm vectơ)

Trong đó:

 • Ký hiệu 1 được liên kết với vật thể đang xét tới véc tơ vận tốc tức thời

 • Ký hiệu 2 được liên kết với hệ quy chiếu của các nhân vật chuyển động

 • Kí hiệu 3 được liên kết với hệ quy chiếu của các vật thể đứng yên

 • v12: là vận tốc của vật so với trong hệ quy chiếu chuyển động. v12 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tương đối

 • v23: là véc tơ vận tốc tức thời của vật so trong hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên. v23 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời kéo.

 • v13: là vận tốc của vật so với hệ quy chiếu chuyển động. v13 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối.

Công thức tính độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối:

Trong trường hợp các véc tơ vận tốc tức thời cùng hướng

Công thức tính độ lớn:

v13 = v12 + v23

Về hướng: vectơ v13 có cùng hướng với vectơ v12 và v23

Trong trường hợp véc tơ vận tốc tức thời tương đối cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời cản

Công thức tính độ lớn:

v13 = | v12- v23 |

Về phương hướng:

 • Vectơ v13 cùng hướng với vectơ v12 lúc v12> v23

 • Vectơ v13 có cùng hướng với vectơ v23 lúc v12

Xem xét: Trong trường hợp vectơ v12 vuông góc với vectơ v23 thì:

v12 = v122 + v232

xem thêm: Chuyển động thẳng chuyển đổi đều là gì? Gồm những loại nào? (Vật lý 10)

Bài tập công thức cộng vận tốc

Để giúp các em nhớ công thức và tiếp thu bài hiệu quả hơn, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ đưa ra một số bài tập cụ thể về công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời kèm theo đáp án để các em rà soát chuẩn xác. sau lúc làm.

Câu hỏi 1: Nêu ví dụ về tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động

Hướng dẫn giải pháp:

Ví dụ về thuyết tương đối véc tơ vận tốc tức thời:

Một người đang ngồi trên oto chuyển động trên đường với véc tơ vận tốc tức thời 50 km / h. Sau đó:

 • Cho một người đứng yên trên vỉa hè thì véc tơ vận tốc tức thời của người ngồi trên xe bằng véc tơ vận tốc tức thời của oto đang chuyển động là 50km / h.

 • Đối với một chiếc oto, vận tốc của con người sẽ bằng 0

Câu 2: Một con thuyền xuôi ngược dòng. Sau 1h ca nô đi được 10km. Một khúc gỗ trôi theo dòng nước sau 1 phút trôi được 100 / 3m. Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với mặt nước là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Ta có: t1 = 1h = 3600s, S1 = 10km = 10000m, t2 = 1 phút = 60s

Giả sử: thuyền là 1, nước là 2, bờ là 3

Sau đó chúng tôi có:

Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ bằng:

v13 = S1 / t1 = 10000/36000 = 25/9 (m / s)

Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của nước so với bờ bằng:

v23 = S2 / t2 = (10/3) / 600 = 5/9 (m / s)

Theo công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời, ta được: v12 = v13 + v32 hoặc v12 = v13- v23

Ta chọn chiều dương là dòng chảy của sông. Theo đề bài, do thuyền chạy ngược dòng sông nên v13 theo chiều dương và v23 theo chiều dương.

Lúc đó: v13 = -25/9 (m / s) và v23 = 5/9 (m / s)

v12 = v13 – v23 = -30/9 (m / s) = -12 (km / h)

Kết luận: Vậy véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với mặt nước có độ lớn là 12km / h và đang chuyển động ngược với chiều dòng điện.

Câu hỏi 3: Một chiếc thuyền buồm chuyển động dọc theo đoạn AB dài 60km. Véc tơ vận tốc tức thời của ca nô là 15km / h so với mặt nước yên, Tính véc tơ vận tốc tức thời của dòng điện, cho biết thời kì ca nô đi từ A tới B và về A là 9 giờ.

Hướng dẫn giải pháp:

Phân tích vấn đề

 • Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

 • Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với mặt nước (2) v12 = 15km / h

 • Vận tốc của nước (2) so với bờ (3) v23

 • Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (3) v13

 • AB = 60km

Trường hợp thuyền xuôi dòng: v13 = v12 + v23

Trường hợp thuyền ngược dòng: v13 = v12- v23

Tổng thời kì vận chuyển tới và đi là:

Vậy hãy tính: v23 = 5km / h

Câu 4: Một ca nô đang chuyển động trong nước yên với véc tơ vận tốc tức thời 16 m / s, véc tơ vận tốc tức thời của dòng so với bờ sông là 2 m / s. Góc giữa vectơ véc tơ vận tốc tức thời của ca nô trong nước yên và vectơ véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là α (0 <α <180 °). Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ lớn nhất lúc α = 0 => v (max) = 16 + 2 = 18 m / s;

Vận tốc tối thiểu lúc α = 180 °

⟹ v (phút) = 16 – 2 = 14 m / s

Vậy lúc 0 <α <180 ° thì 14 m / s

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ có thể từ 14m / s tới 18m / s

Câu hỏi 5: Một chiếc thuyền đang chuyển động thẳng đều, ngược dòng, với véc tơ vận tốc tức thời so với mặt nước là 7 km / h. Vận tốc của dòng nước là 1,5 km / h. Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Coi thuyền là

Chọn chiều dương làm chiều chuyển động của nước

Véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với mặt nước là: v (tn) = – 7 km / h (do ngược chiều dương)

Vận tốc của nước so với bờ: v (nb) = 1,5 km / h.

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ là: v (tb) = -7 +1,5 = -5,5 (km / h) (Vận dụng quy tắc cộng vectơ)

Suy ra độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ là 5,5 km / h và chuyển động ngược với dòng điện.

Câu hỏi 6: Một oto A đang đi trên đường thẳng với véc tơ vận tốc tức thời 40 km / giờ. Một oto B đuổi theo oto A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km / h. Xác định véc tơ vận tốc tức thời của oto B đối với oto A và của oto A so với oto B.

Hướng dẫn giải pháp:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai oto.

Véc tơ vAD: véc tơ vận tốc tức thời của oto A so với mặt đất

Vectơ vBD: véc tơ vận tốc tức thời của oto B so với mặt đất

Vectơ vAB: véc tơ vận tốc tức thời của oto B so với oto A

Véc tơ vận tốc tức thời của oto A so với oto B: vAB = vAD + vBD hoặc vAB = vAD – vBD

Vì hai oto chuyển động cùng chiều nên vAB = 40 – 60 = -20 (km / h) Chiều trái lại với chiều dương.

Câu 7: Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A tới B, véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là 5km / h. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với dòng điện và chiều dài từ A tới B cho rằng thuyền mất 2 giờ xuôi dòng và 3 giờ ngược dòng trên cùng một đoạn AB.

Hướng dẫn giải pháp:

Phân tích vấn đề

 • Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

 • Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (3): v13

 • Véc tơ vận tốc tức thời của dòng điện (2) so với bờ (3): v23

 • Vận tốc của thuyền (1) so với ngày nay (2): v12

Trường hợp thuyền xuôi dòng: v13 = v12 + v23

Trường hợp thuyền ngược dòng: v13 = v12- v23

Từ

và (**) suy ra: AB = 60km Câu 8:

Trên đường xe buýt chạy thẳng, các xe buýt chuyển động theo một chiều và cách nhau 5km. Một người đi xe đạp chuyển động trên một đường thẳng trên đoạn đường này. Nếu đi theo một chiều thì tại thời khắc t = 0, người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tại thời khắc t = 1h, người đó gặp xe buýt thứ 12. Nếu đi ngược chiều thì tại thời khắc t = 0 người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tại thời khắc t = 1h người đó gặp xe buýt thứ 6. Nếu người này đứng yên bên lề đường thì trong 1 giờ kể từ lúc gặp chuyến xe thứ nhất, người này còn thấy thêm bao nhiêu xe buýt nữa? Bỏ qua kích thước của xe buýt và xe đạp.

Hướng dẫn giải pháp:

Cho véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với xe buýt là v12

Cho véc tơ vận tốc tức thời của xe buýt so với mặt đường là v23

Gọi véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với mặt đường là v13

Sau 1h gặp xe buýt số 12 => Xe đạp chuyển động ngược chiều xe buýt.

Sau 1h gặp xe buýt số 6 => Xe đạp chuyển động cùng chiều với xe buýt

Xe đạp ngược chiều với đoàn xe buýt:

v12 = v13 + v32 = S / t = (11 * 5) / 1 = 55 (km)

Người đi xe đạp cùng chiều với đoàn xe buýt:

v12 = v23- v13 = S / t = 5 * 5/1 = 25 (km)

Giải hệ phương trình ta được: v23 = 40km / h

Nếu người đó đứng yên thì số xe buýt đi qua là: 40/5 = 8 (oto)

Phần kết: Trên đây là bài viết về những kiến ​​thức liên quan tới công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời

và cách vận dụng công thức tính các bài tập trong chương trình Vật lý 10. Hi vọng với những thông tin nhưng Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh nhắc đến, các em có thể tăng lên khả năng học tập cũng như làm giàu thêm vốn kiến ​​thức môn Vật lý của mình. Lý do trong quá trình tự học.

Thông tin thêm về Công thức cộng vận tốc là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

Hình Ảnh về: Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

Video về: Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

Wiki về Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

-

Véc tơ vận tốc tức thời là một đại lượng thân thuộc và được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Việc tính toán và cộng thêm vận tốc sẽ giúp chúng ta đưa ra một con số tương đối để hỗ trợ thực hiện các công việc như vận chuyển, lắp đặt, thiết lập máy móc,… một cách dễ dàng hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời và các thông tin liên quan tới véc tơ vận tốc tức thời trong chương trình Vật lý lớp 10.

Giảng giải tính tương đối của chuyển động

Thuyết tương đối quỹ đạo: Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu không giống nhau là không giống nhau. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng quỹ đạo là tương đối tính.

Ví dụ: Lúc trời có gió, từ góc độ người đứng bên đường sẽ nhìn thấy những hạt mưa rơi theo đường thẳng từ trên cao xuống. Còn người ngồi trên oto đang chuyển động sẽ nhìn thấy hạt mưa rơi theo phương xiên.

Công thức cộng vận tốc là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

Thuyết tương đối véc tơ vận tốc tức thời: Véc tơ vận tốc tức thời của một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu không giống nhau thì không giống nhau. Do đó chúng ta có thể kết luận rằng véc tơ vận tốc tức thời là tương đối.

Ví dụ: Xét trường hợp trong toa tàu, lúc hành khách ngồi yên thì toa chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 45km /, đối với toa tàu thì véc tơ vận tốc tức thời của hành khách là 0. Đối với người đứng hai bên đường thì hành khách. trên tàu đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời bằng véc tơ vận tốc tức thời của tàu là 45km / h.

Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động là gì?

Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với các vật đứng yên.

Hệ quy chiếu chuyển động là hệ quy chiếu gắn liền với các vật chuyển động

Ví dụ: Một chiếc bè đang chạy trên sông

 • Gọi (xOy) là hệ quy chiếu đứng yên, gắn với bờ.

 • Gọi (x'O'y ') là hệ quy chiếu chuyển động, gắn với một vật đang chuyển động (trôi) dọc theo dòng sông.

Ví dụ về hệ quy chiếu trong chuyển động (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Công thức để thêm vận tốc

Đây là công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời dùng để tính véc tơ vận tốc tức thời của các vật trong các hệ quy chiếu không giống nhau.

v13 = v12 + v23 (Được tính bằng cách thêm vectơ)

Trong đó:

 • Ký hiệu 1 được liên kết với vật thể đang xét tới véc tơ vận tốc tức thời

 • Ký hiệu 2 được liên kết với hệ quy chiếu của các nhân vật chuyển động

 • Kí hiệu 3 được liên kết với hệ quy chiếu của các vật thể đứng yên

 • v12: là vận tốc của vật so với trong hệ quy chiếu chuyển động. v12 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tương đối

 • v23: là véc tơ vận tốc tức thời của vật so trong hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên. v23 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời kéo.

 • v13: là vận tốc của vật so với hệ quy chiếu chuyển động. v13 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối.

Công thức tính độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối:

Trong trường hợp các véc tơ vận tốc tức thời cùng hướng

Công thức tính độ lớn:

v13 = v12 + v23

Về hướng: vectơ v13 có cùng hướng với vectơ v12 và v23

Trong trường hợp véc tơ vận tốc tức thời tương đối cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời cản

Công thức tính độ lớn:

v13 = | v12- v23 |

Về phương hướng:

 • Vectơ v13 cùng hướng với vectơ v12 lúc v12> v23

 • Vectơ v13 có cùng hướng với vectơ v23 lúc v12

Xem xét: Trong trường hợp vectơ v12 vuông góc với vectơ v23 thì:

v12 = v122 + v232

xem thêm: Chuyển động thẳng chuyển đổi đều là gì? Gồm những loại nào? (Vật lý 10)

Bài tập công thức cộng vận tốc

Để giúp các em nhớ công thức và tiếp thu bài hiệu quả hơn, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ đưa ra một số bài tập cụ thể về công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời kèm theo đáp án để các em rà soát chuẩn xác. sau lúc làm.

Câu hỏi 1: Nêu ví dụ về tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động

Hướng dẫn giải pháp:

Ví dụ về thuyết tương đối véc tơ vận tốc tức thời:

Một người đang ngồi trên oto chuyển động trên đường với véc tơ vận tốc tức thời 50 km / h. Sau đó:

 • Cho một người đứng yên trên vỉa hè thì véc tơ vận tốc tức thời của người ngồi trên xe bằng véc tơ vận tốc tức thời của oto đang chuyển động là 50km / h.

 • Đối với một chiếc oto, vận tốc của con người sẽ bằng 0

Câu 2: Một con thuyền xuôi ngược dòng. Sau 1h ca nô đi được 10km. Một khúc gỗ trôi theo dòng nước sau 1 phút trôi được 100 / 3m. Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với mặt nước là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Ta có: t1 = 1h = 3600s, S1 = 10km = 10000m, t2 = 1 phút = 60s

Giả sử: thuyền là 1, nước là 2, bờ là 3

Sau đó chúng tôi có:

Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ bằng:

v13 = S1 / t1 = 10000/36000 = 25/9 (m / s)

Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của nước so với bờ bằng:

v23 = S2 / t2 = (10/3) / 600 = 5/9 (m / s)

Theo công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời, ta được: v12 = v13 + v32 hoặc v12 = v13- v23

Ta chọn chiều dương là dòng chảy của sông. Theo đề bài, do thuyền chạy ngược dòng sông nên v13 theo chiều dương và v23 theo chiều dương.

Lúc đó: v13 = -25/9 (m / s) và v23 = 5/9 (m / s)

v12 = v13 - v23 = -30/9 (m / s) = -12 (km / h)

Kết luận: Vậy véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với mặt nước có độ lớn là 12km / h và đang chuyển động ngược với chiều dòng điện.

Câu hỏi 3: Một chiếc thuyền buồm chuyển động dọc theo đoạn AB dài 60km. Véc tơ vận tốc tức thời của ca nô là 15km / h so với mặt nước yên, Tính véc tơ vận tốc tức thời của dòng điện, cho biết thời kì ca nô đi từ A tới B và về A là 9 giờ.

Hướng dẫn giải pháp:

Phân tích vấn đề

 • Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

 • Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với mặt nước (2) v12 = 15km / h

 • Vận tốc của nước (2) so với bờ (3) v23

 • Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (3) v13

 • AB = 60km

Trường hợp thuyền xuôi dòng: v13 = v12 + v23

Trường hợp thuyền ngược dòng: v13 = v12- v23

Tổng thời kì vận chuyển tới và đi là:

Vậy hãy tính: v23 = 5km / h

Câu 4: Một ca nô đang chuyển động trong nước yên với véc tơ vận tốc tức thời 16 m / s, véc tơ vận tốc tức thời của dòng so với bờ sông là 2 m / s. Góc giữa vectơ véc tơ vận tốc tức thời của ca nô trong nước yên và vectơ véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là α (0 <α <180 °). Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ lớn nhất lúc α = 0 => v (max) = 16 + 2 = 18 m / s;

Vận tốc tối thiểu lúc α = 180 °

⟹ v (phút) = 16 - 2 = 14 m / s

Vậy lúc 0 <α <180 ° thì 14 m / s

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ có thể từ 14m / s tới 18m / s

Câu hỏi 5: Một chiếc thuyền đang chuyển động thẳng đều, ngược dòng, với véc tơ vận tốc tức thời so với mặt nước là 7 km / h. Vận tốc của dòng nước là 1,5 km / h. Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Coi thuyền là

Chọn chiều dương làm chiều chuyển động của nước

Véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với mặt nước là: v (tn) = - 7 km / h (do ngược chiều dương)

Vận tốc của nước so với bờ: v (nb) = 1,5 km / h.

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ là: v (tb) = -7 +1,5 = -5,5 (km / h) (Vận dụng quy tắc cộng vectơ)

Suy ra độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ là 5,5 km / h và chuyển động ngược với dòng điện.

Câu hỏi 6: Một oto A đang đi trên đường thẳng với véc tơ vận tốc tức thời 40 km / giờ. Một oto B đuổi theo oto A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km / h. Xác định véc tơ vận tốc tức thời của oto B đối với oto A và của oto A so với oto B.

Hướng dẫn giải pháp:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai oto.

Véc tơ vAD: véc tơ vận tốc tức thời của oto A so với mặt đất

Vectơ vBD: véc tơ vận tốc tức thời của oto B so với mặt đất

Vectơ vAB: véc tơ vận tốc tức thời của oto B so với oto A

Véc tơ vận tốc tức thời của oto A so với oto B: vAB = vAD + vBD hoặc vAB = vAD - vBD

Vì hai oto chuyển động cùng chiều nên vAB = 40 - 60 = -20 (km / h) Chiều trái lại với chiều dương.

Câu 7: Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A tới B, véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là 5km / h. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với dòng điện và chiều dài từ A tới B cho rằng thuyền mất 2 giờ xuôi dòng và 3 giờ ngược dòng trên cùng một đoạn AB.

Hướng dẫn giải pháp:

Phân tích vấn đề

 • Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

 • Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (3): v13

 • Véc tơ vận tốc tức thời của dòng điện (2) so với bờ (3): v23

 • Vận tốc của thuyền (1) so với ngày nay (2): v12

Trường hợp thuyền xuôi dòng: v13 = v12 + v23

Trường hợp thuyền ngược dòng: v13 = v12- v23

Từ

và (**) suy ra: AB = 60km Câu 8:

Trên đường xe buýt chạy thẳng, các xe buýt chuyển động theo một chiều và cách nhau 5km. Một người đi xe đạp chuyển động trên một đường thẳng trên đoạn đường này. Nếu đi theo một chiều thì tại thời khắc t = 0, người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tại thời khắc t = 1h, người đó gặp xe buýt thứ 12. Nếu đi ngược chiều thì tại thời khắc t = 0 người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tại thời khắc t = 1h người đó gặp xe buýt thứ 6. Nếu người này đứng yên bên lề đường thì trong 1 giờ kể từ lúc gặp chuyến xe thứ nhất, người này còn thấy thêm bao nhiêu xe buýt nữa? Bỏ qua kích thước của xe buýt và xe đạp.

Hướng dẫn giải pháp:

Cho véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với xe buýt là v12

Cho véc tơ vận tốc tức thời của xe buýt so với mặt đường là v23

Gọi véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với mặt đường là v13

Sau 1h gặp xe buýt số 12 => Xe đạp chuyển động ngược chiều xe buýt.

Sau 1h gặp xe buýt số 6 => Xe đạp chuyển động cùng chiều với xe buýt

Xe đạp ngược chiều với đoàn xe buýt:

v12 = v13 + v32 = S / t = (11 * 5) / 1 = 55 (km)

Người đi xe đạp cùng chiều với đoàn xe buýt:

v12 = v23- v13 = S / t = 5 * 5/1 = 25 (km)

Giải hệ phương trình ta được: v23 = 40km / h

Nếu người đó đứng yên thì số xe buýt đi qua là: 40/5 = 8 (oto)

Phần kết: Trên đây là bài viết về những kiến ​​thức liên quan tới công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời

và cách vận dụng công thức tính các bài tập trong chương trình Vật lý 10. Hi vọng với những thông tin nhưng Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh nhắc đến, các em có thể tăng lên khả năng học tập cũng như làm giàu thêm vốn kiến ​​thức môn Vật lý của mình. Lý do trong quá trình tự học.

[rule_{ruleNumber}]

Véc tơ vận tốc tức thời là một đại lượng thân thuộc và được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Việc tính toán và cộng thêm vận tốc sẽ giúp chúng ta đưa ra một con số tương đối để hỗ trợ thực hiện các công việc như vận chuyển, lắp đặt, thiết lập máy móc,… một cách dễ dàng hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời và các thông tin liên quan tới véc tơ vận tốc tức thời trong chương trình Vật lý lớp 10.

Giảng giải tính tương đối của chuyển động

Thuyết tương đối quỹ đạo: Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu không giống nhau là không giống nhau. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng quỹ đạo là tương đối tính.

Ví dụ: Lúc trời có gió, từ góc độ người đứng bên đường sẽ nhìn thấy những hạt mưa rơi theo đường thẳng từ trên cao xuống. Còn người ngồi trên oto đang chuyển động sẽ nhìn thấy hạt mưa rơi theo phương xiên.

Công thức cộng vận tốc là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

Thuyết tương đối véc tơ vận tốc tức thời: Véc tơ vận tốc tức thời của một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu không giống nhau thì không giống nhau. Do đó chúng ta có thể kết luận rằng véc tơ vận tốc tức thời là tương đối.

Ví dụ: Xét trường hợp trong toa tàu, lúc hành khách ngồi yên thì toa chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 45km /, đối với toa tàu thì véc tơ vận tốc tức thời của hành khách là 0. Đối với người đứng hai bên đường thì hành khách. trên tàu đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời bằng véc tơ vận tốc tức thời của tàu là 45km / h.

Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động là gì?

Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với các vật đứng yên.

Hệ quy chiếu chuyển động là hệ quy chiếu gắn liền với các vật chuyển động

Ví dụ: Một chiếc bè đang chạy trên sông

 • Gọi (xOy) là hệ quy chiếu đứng yên, gắn với bờ.

 • Gọi (x’O’y ‘) là hệ quy chiếu chuyển động, gắn với một vật đang chuyển động (trôi) dọc theo dòng sông.

Ví dụ về hệ quy chiếu trong chuyển động (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Công thức để thêm vận tốc

Đây là công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời dùng để tính véc tơ vận tốc tức thời của các vật trong các hệ quy chiếu không giống nhau.

v13 = v12 + v23 (Được tính bằng cách thêm vectơ)

Trong đó:

 • Ký hiệu 1 được liên kết với vật thể đang xét tới véc tơ vận tốc tức thời

 • Ký hiệu 2 được liên kết với hệ quy chiếu của các nhân vật chuyển động

 • Kí hiệu 3 được liên kết với hệ quy chiếu của các vật thể đứng yên

 • v12: là vận tốc của vật so với trong hệ quy chiếu chuyển động. v12 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tương đối

 • v23: là véc tơ vận tốc tức thời của vật so trong hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên. v23 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời kéo.

 • v13: là vận tốc của vật so với hệ quy chiếu chuyển động. v13 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối.

Công thức tính độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối:

Trong trường hợp các véc tơ vận tốc tức thời cùng hướng

Công thức tính độ lớn:

v13 = v12 + v23

Về hướng: vectơ v13 có cùng hướng với vectơ v12 và v23

Trong trường hợp véc tơ vận tốc tức thời tương đối cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời cản

Công thức tính độ lớn:

v13 = | v12- v23 |

Về phương hướng:

 • Vectơ v13 cùng hướng với vectơ v12 lúc v12> v23

 • Vectơ v13 có cùng hướng với vectơ v23 lúc v12

Xem xét: Trong trường hợp vectơ v12 vuông góc với vectơ v23 thì:

v12 = v122 + v232

xem thêm: Chuyển động thẳng chuyển đổi đều là gì? Gồm những loại nào? (Vật lý 10)

Bài tập công thức cộng vận tốc

Để giúp các em nhớ công thức và tiếp thu bài hiệu quả hơn, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ đưa ra một số bài tập cụ thể về công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời kèm theo đáp án để các em rà soát chuẩn xác. sau lúc làm.

Câu hỏi 1: Nêu ví dụ về tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động

Hướng dẫn giải pháp:

Ví dụ về thuyết tương đối véc tơ vận tốc tức thời:

Một người đang ngồi trên oto chuyển động trên đường với véc tơ vận tốc tức thời 50 km / h. Sau đó:

 • Cho một người đứng yên trên vỉa hè thì véc tơ vận tốc tức thời của người ngồi trên xe bằng véc tơ vận tốc tức thời của oto đang chuyển động là 50km / h.

 • Đối với một chiếc oto, vận tốc của con người sẽ bằng 0

Câu 2: Một con thuyền xuôi ngược dòng. Sau 1h ca nô đi được 10km. Một khúc gỗ trôi theo dòng nước sau 1 phút trôi được 100 / 3m. Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với mặt nước là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Ta có: t1 = 1h = 3600s, S1 = 10km = 10000m, t2 = 1 phút = 60s

Giả sử: thuyền là 1, nước là 2, bờ là 3

Sau đó chúng tôi có:

Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ bằng:

v13 = S1 / t1 = 10000/36000 = 25/9 (m / s)

Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của nước so với bờ bằng:

v23 = S2 / t2 = (10/3) / 600 = 5/9 (m / s)

Theo công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời, ta được: v12 = v13 + v32 hoặc v12 = v13- v23

Ta chọn chiều dương là dòng chảy của sông. Theo đề bài, do thuyền chạy ngược dòng sông nên v13 theo chiều dương và v23 theo chiều dương.

Lúc đó: v13 = -25/9 (m / s) và v23 = 5/9 (m / s)

v12 = v13 – v23 = -30/9 (m / s) = -12 (km / h)

Kết luận: Vậy véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với mặt nước có độ lớn là 12km / h và đang chuyển động ngược với chiều dòng điện.

Câu hỏi 3: Một chiếc thuyền buồm chuyển động dọc theo đoạn AB dài 60km. Véc tơ vận tốc tức thời của ca nô là 15km / h so với mặt nước yên, Tính véc tơ vận tốc tức thời của dòng điện, cho biết thời kì ca nô đi từ A tới B và về A là 9 giờ.

Hướng dẫn giải pháp:

Phân tích vấn đề

 • Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

 • Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với mặt nước (2) v12 = 15km / h

 • Vận tốc của nước (2) so với bờ (3) v23

 • Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (3) v13

 • AB = 60km

Trường hợp thuyền xuôi dòng: v13 = v12 + v23

Trường hợp thuyền ngược dòng: v13 = v12- v23

Tổng thời kì vận chuyển tới và đi là:

Vậy hãy tính: v23 = 5km / h

Câu 4: Một ca nô đang chuyển động trong nước yên với véc tơ vận tốc tức thời 16 m / s, véc tơ vận tốc tức thời của dòng so với bờ sông là 2 m / s. Góc giữa vectơ véc tơ vận tốc tức thời của ca nô trong nước yên và vectơ véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là α (0 <α <180 °). Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ lớn nhất lúc α = 0 => v (max) = 16 + 2 = 18 m / s;

Vận tốc tối thiểu lúc α = 180 °

⟹ v (phút) = 16 – 2 = 14 m / s

Vậy lúc 0 <α <180 ° thì 14 m / s

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ có thể từ 14m / s tới 18m / s

Câu hỏi 5: Một chiếc thuyền đang chuyển động thẳng đều, ngược dòng, với véc tơ vận tốc tức thời so với mặt nước là 7 km / h. Vận tốc của dòng nước là 1,5 km / h. Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Coi thuyền là

Chọn chiều dương làm chiều chuyển động của nước

Véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với mặt nước là: v (tn) = – 7 km / h (do ngược chiều dương)

Vận tốc của nước so với bờ: v (nb) = 1,5 km / h.

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ là: v (tb) = -7 +1,5 = -5,5 (km / h) (Vận dụng quy tắc cộng vectơ)

Suy ra độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ là 5,5 km / h và chuyển động ngược với dòng điện.

Câu hỏi 6: Một oto A đang đi trên đường thẳng với véc tơ vận tốc tức thời 40 km / giờ. Một oto B đuổi theo oto A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km / h. Xác định véc tơ vận tốc tức thời của oto B đối với oto A và của oto A so với oto B.

Hướng dẫn giải pháp:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai oto.

Véc tơ vAD: véc tơ vận tốc tức thời của oto A so với mặt đất

Vectơ vBD: véc tơ vận tốc tức thời của oto B so với mặt đất

Vectơ vAB: véc tơ vận tốc tức thời của oto B so với oto A

Véc tơ vận tốc tức thời của oto A so với oto B: vAB = vAD + vBD hoặc vAB = vAD – vBD

Vì hai oto chuyển động cùng chiều nên vAB = 40 – 60 = -20 (km / h) Chiều trái lại với chiều dương.

Câu 7: Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A tới B, véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là 5km / h. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với dòng điện và chiều dài từ A tới B cho rằng thuyền mất 2 giờ xuôi dòng và 3 giờ ngược dòng trên cùng một đoạn AB.

Hướng dẫn giải pháp:

Phân tích vấn đề

 • Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

 • Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (3): v13

 • Véc tơ vận tốc tức thời của dòng điện (2) so với bờ (3): v23

 • Vận tốc của thuyền (1) so với ngày nay (2): v12

Trường hợp thuyền xuôi dòng: v13 = v12 + v23

Trường hợp thuyền ngược dòng: v13 = v12- v23

Từ

và (**) suy ra: AB = 60km Câu 8:

Trên đường xe buýt chạy thẳng, các xe buýt chuyển động theo một chiều và cách nhau 5km. Một người đi xe đạp chuyển động trên một đường thẳng trên đoạn đường này. Nếu đi theo một chiều thì tại thời khắc t = 0, người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tại thời khắc t = 1h, người đó gặp xe buýt thứ 12. Nếu đi ngược chiều thì tại thời khắc t = 0 người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tại thời khắc t = 1h người đó gặp xe buýt thứ 6. Nếu người này đứng yên bên lề đường thì trong 1 giờ kể từ lúc gặp chuyến xe thứ nhất, người này còn thấy thêm bao nhiêu xe buýt nữa? Bỏ qua kích thước của xe buýt và xe đạp.

Hướng dẫn giải pháp:

Cho véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với xe buýt là v12

Cho véc tơ vận tốc tức thời của xe buýt so với mặt đường là v23

Gọi véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với mặt đường là v13

Sau 1h gặp xe buýt số 12 => Xe đạp chuyển động ngược chiều xe buýt.

Sau 1h gặp xe buýt số 6 => Xe đạp chuyển động cùng chiều với xe buýt

Xe đạp ngược chiều với đoàn xe buýt:

v12 = v13 + v32 = S / t = (11 * 5) / 1 = 55 (km)

Người đi xe đạp cùng chiều với đoàn xe buýt:

v12 = v23- v13 = S / t = 5 * 5/1 = 25 (km)

Giải hệ phương trình ta được: v23 = 40km / h

Nếu người đó đứng yên thì số xe buýt đi qua là: 40/5 = 8 (oto)

Phần kết: Trên đây là bài viết về những kiến ​​thức liên quan tới công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời

và cách vận dụng công thức tính các bài tập trong chương trình Vật lý 10. Hi vọng với những thông tin nhưng Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh nhắc đến, các em có thể tăng lên khả năng học tập cũng như làm giàu thêm vốn kiến ​​thức môn Vật lý của mình. Lý do trong quá trình tự học.

#Công #thức #cộng #vận #tốc #là #gì #Cách #vận #dụng #Đáp #án #môn #Vật #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Công #thức #cộng #vận #tốc #là #gì #Cách #vận #dụng #Đáp #án #môn #Vật #lý #lớp

Véc tơ vận tốc tức thời là đại lượng thân thuộc và được ứng dụng rất nhiều trong đời sống hằng ngày. Việc tính toán, cộng véc tơ vận tốc tức thời sẽ giúp chúng ta đưa ra một con số tương đối hỗ trợ thực hiện các công việc như vận chuyển, lắp đặt, thiết lập máy móc,… một cách dễ dàng hơn. Bài viết sau đây sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời và các thông tin liên quan tới véc tơ vận tốc tức thời trong chương trình Vật lý lớp 10.

Hàng triệu trẻ em đã tăng trưởng khả năng tiếng nói của mình thông qua các ứng dụng học tập của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn miễn phí về thành phầm và lộ trình học cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

Khởi đầu học tiếng Anh
Giỏi tiếng Anh trước tuổi lên 10
Học Toán theo Chương trình GDPT mới
Học tiếng Việt theo Chương trình GDPT mới

*Bạn chưa chọn mục nào!

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Giảng giải tính tương đối của chuyển động 
Tính tương đối của quỹ đạo: Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong những hệ quy chiếu không giống nhau thì không giống nhau. Do đó, ta có thể kết luận quỹ đạo có tính tương đối.
Ví dụ: Lúc thời tiết đứng gió, đối với góc nhìn của người đứng bên đường, họ sẽ nhìn thấy giọt mưa rơi theo quỹ đạo là đường thẳng từ trên xuống. Còn đối với người ngồi trên oto đang chuyển động, họ sẽ thấy giọt mưa rơi theo phương xiên góc.

Tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời: Véc tơ vận tốc tức thời của một vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu không giống nhau thì không giống nhau. Do đó ta có thể kết luận véc tơ vận tốc tức thời có tính tương đối.
Ví dụ: Xét trường hợp trong một toa tàu, lúc hành khách ngồi yên, toa tàu chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 45km/ thì đối với toa tàu, véc tơ vận tốc tức thời của hành khách bằng 0. Đối với người đứng 2 bên đường thì hành khách trên tàu đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời bằng với véc tơ vận tốc tức thời của toa tàu là 45km/h.
Thế nào là hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động? 
Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với các vật đứng yên.
Hệ quy chiếu chuyển động là hệ quy chiếu gắn với các vật chuyển động 
Ví dụ: Một chiếc bè đang chạy trên một dòng sông

Gọi (xOy) là hệ quy chiếu đứng yên, gắn với bờ. 

Gọi (x’O’y’) là hệ quy chiếu chuyển động, gắn với một vật chuyển động (trôi) theo dòng sông.

Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời 
Dưới đây là công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời dùng để tính véc tơ vận tốc tức thời của các vật trong hệ quy chiếu không giống nhau.

v13= v12 + v23 (Tính bằng phép cộng các vectơ)

Trong đó:

Kí hiệu 1 gắn với vật đang xét véc tơ vận tốc tức thời

Kí hiệu 2 gắn với hệ quy chiếu các vật chuyển động

Kí hiệu 3 gắn với hệ quy chiếu các vật đứng yên

v12: là véc tơ vận tốc tức thời của vật được so trong hệ quy chiếu chuyển động. v12 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tương đối

v23: là véc tơ vận tốc tức thời của vật được so trong hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên. v23 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời kéo theo.

v13: là véc tơ vận tốc tức thời của vật so với hệ quy chiếu chuyển động. v13 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối.

Công thức tính độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối: 

Trường hợp các véc tơ vận tốc tức thời cùng phương cùng chiều 
Công thức tính độ lớn:

v13= v12+ v23

Xét về hướng: vectơ v13 cùng hướng với vectơ v12 và v23
Trường hợp véc tơ vận tốc tức thời tương đối cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời kéo theo 
Công thức tính độ lớn:

v13= |v12- v23|

Xét về hướng: 

Vecto v13 cùng hướng với vectơ v12 lúc v12> v23

Vecto v13 cùng hướng với vectơ v23 lúc v12< v23

Chú ý: Trường hợp vecto v12 vuông góc với vectơ v23 thì:
v12= v122 + v232
Xem thêm: Chuyển động thẳng chuyển đổi đều là gì? Bao gồm các loại nào? (Vật lý 10)
Bài tập công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời 
Để giúp các em có thể ghi nhớ công thức và tiếp thu bài một cách hiệu quả hơn, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ đưa ra một số bài tập công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời cụ thể kèm theo đó là đáp án để các em có thể rà soát chuẩn xác sau lúc làm.
Câu 1: Nếu một ví dụ về tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động
Hướng dẫn giải: 
Ví dụ về tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời:
Một người ngồi trên xe oto đang chuyển động trên đường với véc tơ vận tốc tức thời là 50km/h. Lúc đó:

Đối với người đứng yên trên vỉa hè thì véc tơ vận tốc tức thời của người ngồi trên oto chính bằng véc tơ vận tốc tức thời của oto đang chạy là 50km/h

Đối với oto thì véc tơ vận tốc tức thời của người sẽ bằng ko

Câu 2: Một chiếc thuyền chạy ngược dòng sông. Sau 1 giờ thuyền đi được 10km. Một khúc gỗ trôi theo dòng nước sau 1 phút trôi được 100/3m. Cho biết véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Ta có: t1 = 1h = 3600s, S1 = 10km = 10000m, t2 = 1 phút = 60s
Giả sử: thuyền là 1, nước là 2, bờ là 3
Lúc đó, ta có:
Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ có trị giá bằng: 
v13 = S1/t1 = 10000/36000 = 25/9 (m/s)
Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của nước so với bờ có trị giá bằng:
v23 = S2/t2 = (10/3)/600 = 5/9 (m/s)
Theo công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời, ta được: v12= v13+ v32 hay v12= v13- v23
Ta chọn chiều dương là chiều chảy của dòng sông. Theo đề, vì thuyền chạy ngược dòng sông nên v13 hướng ngược chiều dương và v23 hướng theo chiều dương.
Lúc đó: v13= -25/9 (m/s) và v23=5/9 (m/s)
v12 = v13 – v23= -30/9 (m/s) = -12 (km/h)
Kết luận: Vậy, véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với dòng nước có độ lớn bằng 12km/h và chuyển động ngược với chiều của dòng nước.
Câu 3: Một chiếc thuyền buồm chuyển động trên đoạn đường AB dài 60km. Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền là 15km/h so với dòng nước yên lặng, Tính véc tơ vận tốc tức thời dòng chảy của dòng nước biết thời kì để thuyền đi từ A tới B rồi quay lại A hết 9 giờ.
Hướng dẫn giải:
Phân tích bài toán

Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với dòng nước (2) v12 = 15km/h

Véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước (2) so với bờ (3) v23

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với bờ (3) v13

AB=60km

Trường hợp thuyền xuôi theo dòng nước: v13= v12+ v23
Trường hợp thuyền ngược dòng nước: v13= v12- v23
Tổng thời kì đi và về là: 

Vậy tính được: v23= 5km/h
Câu 4: Một ca nô đi trong mặt nước yên lặng với vận tốc 16 m/s, vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s. Góc giữa vectơ vận tốc của ca nô đi trong nước yên lặng và vectơ vận tốc của dòng nước là α (0 < α < 180°). Độ lớn vận tốc của ca nô so với bờ nằm trong vòng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Vận tốc của ca nô so với bờ lớn nhất lúc α = 0 => v(max) = 16 + 2 = 18 m/s;
Véc tơ vận tốc tức thời nhỏ nhất lúc α = 180°
⟹ v(min) = 16 – 2 = 14 m/s
Do vậy lúc 0 < α < 180° thì 14 m/s < v < 18 m/s
Vậy véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ có thể nằm trong vòng từ 14m/s tới 18m/s
Câu 5: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều, ngược chiều dòng nước với vận tốc 7 km/h đối với nước. Vận tốc chảy của dòng nước là 1.5 km/h. Vận tốc của thuyền so với bờ bằng bao nhiêu:
Hướng dẫn giải:
Coi thuyền là (t), nước là (n), bờ là (b).
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của nước
Vận tốc của thuyền so với nước là: v(tn) = – 7 km/h (do ngược chiều dương)
Vận tốc của nước so với bờ: v(nb) = 1,5 km/h.
Vận tốc của thuyền so với bờ là: v(tb) = -7 +1,5 = -5.5 (km/h) (Vận dụng quy tắc cộng vectơ)
Suy ra độ lớn vận tốc của thuyền so với bờ là 5,5 km/h và chuyển động ngược chiều dòng nước.
Câu 6: Một oto A chạy đều trên một đường thẳng với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Một oto B đuổi theo oto A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h. Xác định véc tơ vận tốc tức thời của oto B đối với oto A và của oto A đối với oto B.
Hướng dẫn giải:
 Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe
Vecto vAD: véc tơ vận tốc tức thời của xe A đối với đất
Vecto vBD: véc tơ vận tốc tức thời của xe B đối với đất
Vecto vAB: véc tơ vận tốc tức thời của xe B đối với xe A
Véc tơ vận tốc tức thời của xe A đối với xe B: vAB = vAD + vBD hay vAB = vAD – vBD
Vì hai xe chuyển động cùng chiều nên: vAB = 40 – 60 = -20 (km/h) Hướng ngược với chiều dương
Câu 7: Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A tới B, véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là 5km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với dòng nước và chiều dài từ A tới B biết thuyền xuôi dòng mất 2 giờ và ngược dòng mất 3 giờ trên cùng đoạn đường AB.
Hướng dẫn giải:
Phân tích bài toán

Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với bờ (3): v13

Véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước (2) so với bờ (3): v23

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với dòng nước (2): v12

Trường hợp thuyền xuôi theo dòng nước: v13= v12+ v23
Trường hợp thuyền ngược dòng nước: v13= v12- v23

Từ (*) và (**) suy ra: AB = 60km 
Câu 8: Trên một tuyến đường xe buýt thẳng, các xe buýt chuyển động theo 1 chiều và cách đều nhau 5km. Một người đi xe đạp chuyển động thẳng đều trên tuyến đường này. Nếu đi theo một chiều thì tại thời khắc t=0, người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tới thời khắc t=1h , người này gặp xe buýt thứ 12. Nếu đi theo chiều trái lại thì thời khắc t=0, người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tới thời khắc t=1h người này gặp xe buýt thứ 6. Hỏi nếu người này đứng yên bên đường thì trong 1 giờ tính từ thời khắc gặp xe buýt thứ nhất, người này còn gặp được bao nhiêu xe buýt nữa ? Bỏ qua kích thước của xe buýt và xe đạp.
Hướng dẫn giải:
Gọi véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với xe buýt là v12
Gọi véc tơ vận tốc tức thời của xe buýt so với đường là v23
Gọi véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với đường là v13
Sau 1h gặp xe bus số 12 => Xe đạp chuyển động ngược chiều xe buýt
Sau 1h gặp xe bus số 6 => Xe đạp chuyển động cùng chiều xe buýt
Xe đạp chuyển động ngược chiều với đoàn xe buýt:
v12= v13+ v32 = S/t = (11*5) / 1 = 55 (km)
Người đi xe đạp chuyển động cùng chiều với đoàn xe buýt:
v12= v23- v13 = S/t = 5*5/1 = 25 (km)
Giải hệ phương trình ta được: v23=40km/h
Nếu người đó đứng yên thì số xe buýt đi qua là: 40/5 = 8 (xe)
Lời kết:
Trên đây là bài viết về các tri thức liên quan tới công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời và cách vận dụng công thức vào tính toán các bài tập ở chương trình Vật Lý 10. Kỳ vọng với các thông tin nhưng Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh đã nhắc đến, các em có thể tăng lên khả năng học tập cũng như làm phong phú hơn tri thức Vật Lý trong quá trình tự tìm hiểu.

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sẻ bài viết

San sẻ

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

#Công #thức #cộng #vận #tốc #là #gì #Cách #vận #dụng #Đáp #án #môn #Vật #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Công #thức #cộng #vận #tốc #là #gì #Cách #vận #dụng #Đáp #án #môn #Vật #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Công #thức #cộng #vận #tốc #là #gì #Cách #vận #dụng #Đáp #án #môn #Vật #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Công #thức #cộng #vận #tốc #là #gì #Cách #vận #dụng #Đáp #án #môn #Vật #lý #lớp

Véc tơ vận tốc tức thời là đại lượng thân thuộc và được ứng dụng rất nhiều trong đời sống hằng ngày. Việc tính toán, cộng véc tơ vận tốc tức thời sẽ giúp chúng ta đưa ra một con số tương đối hỗ trợ thực hiện các công việc như vận chuyển, lắp đặt, thiết lập máy móc,… một cách dễ dàng hơn. Bài viết sau đây sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời và các thông tin liên quan tới véc tơ vận tốc tức thời trong chương trình Vật lý lớp 10.

Hàng triệu trẻ em đã tăng trưởng khả năng tiếng nói của mình thông qua các ứng dụng học tập của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn miễn phí về thành phầm và lộ trình học cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

Khởi đầu học tiếng Anh
Giỏi tiếng Anh trước tuổi lên 10
Học Toán theo Chương trình GDPT mới
Học tiếng Việt theo Chương trình GDPT mới

*Bạn chưa chọn mục nào!

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Giảng giải tính tương đối của chuyển động 
Tính tương đối của quỹ đạo: Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong những hệ quy chiếu không giống nhau thì không giống nhau. Do đó, ta có thể kết luận quỹ đạo có tính tương đối.
Ví dụ: Lúc thời tiết đứng gió, đối với góc nhìn của người đứng bên đường, họ sẽ nhìn thấy giọt mưa rơi theo quỹ đạo là đường thẳng từ trên xuống. Còn đối với người ngồi trên oto đang chuyển động, họ sẽ thấy giọt mưa rơi theo phương xiên góc.

Tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời: Véc tơ vận tốc tức thời của một vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu không giống nhau thì không giống nhau. Do đó ta có thể kết luận véc tơ vận tốc tức thời có tính tương đối.
Ví dụ: Xét trường hợp trong một toa tàu, lúc hành khách ngồi yên, toa tàu chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 45km/ thì đối với toa tàu, véc tơ vận tốc tức thời của hành khách bằng 0. Đối với người đứng 2 bên đường thì hành khách trên tàu đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời bằng với véc tơ vận tốc tức thời của toa tàu là 45km/h.
Thế nào là hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động? 
Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với các vật đứng yên.
Hệ quy chiếu chuyển động là hệ quy chiếu gắn với các vật chuyển động 
Ví dụ: Một chiếc bè đang chạy trên một dòng sông

Gọi (xOy) là hệ quy chiếu đứng yên, gắn với bờ. 

Gọi (x’O’y’) là hệ quy chiếu chuyển động, gắn với một vật chuyển động (trôi) theo dòng sông.

Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời 
Dưới đây là công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời dùng để tính véc tơ vận tốc tức thời của các vật trong hệ quy chiếu không giống nhau.

v13= v12 + v23 (Tính bằng phép cộng các vectơ)

Trong đó:

Kí hiệu 1 gắn với vật đang xét véc tơ vận tốc tức thời

Kí hiệu 2 gắn với hệ quy chiếu các vật chuyển động

Kí hiệu 3 gắn với hệ quy chiếu các vật đứng yên

v12: là véc tơ vận tốc tức thời của vật được so trong hệ quy chiếu chuyển động. v12 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tương đối

v23: là véc tơ vận tốc tức thời của vật được so trong hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên. v23 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời kéo theo.

v13: là véc tơ vận tốc tức thời của vật so với hệ quy chiếu chuyển động. v13 được gọi là véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối.

Công thức tính độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời tuyệt đối: 

Trường hợp các véc tơ vận tốc tức thời cùng phương cùng chiều 
Công thức tính độ lớn:

v13= v12+ v23

Xét về hướng: vectơ v13 cùng hướng với vectơ v12 và v23
Trường hợp véc tơ vận tốc tức thời tương đối cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời kéo theo 
Công thức tính độ lớn:

v13= |v12- v23|

Xét về hướng: 

Vecto v13 cùng hướng với vectơ v12 lúc v12> v23

Vecto v13 cùng hướng với vectơ v23 lúc v12< v23

Chú ý: Trường hợp vecto v12 vuông góc với vectơ v23 thì:
v12= v122 + v232
Xem thêm: Chuyển động thẳng chuyển đổi đều là gì? Bao gồm các loại nào? (Vật lý 10)
Bài tập công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời 
Để giúp các em có thể ghi nhớ công thức và tiếp thu bài một cách hiệu quả hơn, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh sẽ đưa ra một số bài tập công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời cụ thể kèm theo đó là đáp án để các em có thể rà soát chuẩn xác sau lúc làm.
Câu 1: Nếu một ví dụ về tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động
Hướng dẫn giải: 
Ví dụ về tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời:
Một người ngồi trên xe oto đang chuyển động trên đường với véc tơ vận tốc tức thời là 50km/h. Lúc đó:

Đối với người đứng yên trên vỉa hè thì véc tơ vận tốc tức thời của người ngồi trên oto chính bằng véc tơ vận tốc tức thời của oto đang chạy là 50km/h

Đối với oto thì véc tơ vận tốc tức thời của người sẽ bằng ko

Câu 2: Một chiếc thuyền chạy ngược dòng sông. Sau 1 giờ thuyền đi được 10km. Một khúc gỗ trôi theo dòng nước sau 1 phút trôi được 100/3m. Cho biết véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Ta có: t1 = 1h = 3600s, S1 = 10km = 10000m, t2 = 1 phút = 60s
Giả sử: thuyền là 1, nước là 2, bờ là 3
Lúc đó, ta có:
Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với bờ có trị giá bằng: 
v13 = S1/t1 = 10000/36000 = 25/9 (m/s)
Độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của nước so với bờ có trị giá bằng:
v23 = S2/t2 = (10/3)/600 = 5/9 (m/s)
Theo công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời, ta được: v12= v13+ v32 hay v12= v13- v23
Ta chọn chiều dương là chiều chảy của dòng sông. Theo đề, vì thuyền chạy ngược dòng sông nên v13 hướng ngược chiều dương và v23 hướng theo chiều dương.
Lúc đó: v13= -25/9 (m/s) và v23=5/9 (m/s)
v12 = v13 – v23= -30/9 (m/s) = -12 (km/h)
Kết luận: Vậy, véc tơ vận tốc tức thời của thuyền buồm so với dòng nước có độ lớn bằng 12km/h và chuyển động ngược với chiều của dòng nước.
Câu 3: Một chiếc thuyền buồm chuyển động trên đoạn đường AB dài 60km. Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền là 15km/h so với dòng nước yên lặng, Tính véc tơ vận tốc tức thời dòng chảy của dòng nước biết thời kì để thuyền đi từ A tới B rồi quay lại A hết 9 giờ.
Hướng dẫn giải:
Phân tích bài toán

Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với dòng nước (2) v12 = 15km/h

Véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước (2) so với bờ (3) v23

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với bờ (3) v13

AB=60km

Trường hợp thuyền xuôi theo dòng nước: v13= v12+ v23
Trường hợp thuyền ngược dòng nước: v13= v12- v23
Tổng thời kì đi và về là: 

Vậy tính được: v23= 5km/h
Câu 4: Một ca nô đi trong mặt nước yên lặng với vận tốc 16 m/s, vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s. Góc giữa vectơ vận tốc của ca nô đi trong nước yên lặng và vectơ vận tốc của dòng nước là α (0 < α < 180°). Độ lớn vận tốc của ca nô so với bờ nằm trong vòng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Vận tốc của ca nô so với bờ lớn nhất lúc α = 0 => v(max) = 16 + 2 = 18 m/s;
Véc tơ vận tốc tức thời nhỏ nhất lúc α = 180°
⟹ v(min) = 16 – 2 = 14 m/s
Do vậy lúc 0 < α < 180° thì 14 m/s < v < 18 m/s
Vậy véc tơ vận tốc tức thời của ca nô so với bờ có thể nằm trong vòng từ 14m/s tới 18m/s
Câu 5: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều, ngược chiều dòng nước với vận tốc 7 km/h đối với nước. Vận tốc chảy của dòng nước là 1.5 km/h. Vận tốc của thuyền so với bờ bằng bao nhiêu:
Hướng dẫn giải:
Coi thuyền là (t), nước là (n), bờ là (b).
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của nước
Vận tốc của thuyền so với nước là: v(tn) = – 7 km/h (do ngược chiều dương)
Vận tốc của nước so với bờ: v(nb) = 1,5 km/h.
Vận tốc của thuyền so với bờ là: v(tb) = -7 +1,5 = -5.5 (km/h) (Vận dụng quy tắc cộng vectơ)
Suy ra độ lớn vận tốc của thuyền so với bờ là 5,5 km/h và chuyển động ngược chiều dòng nước.
Câu 6: Một oto A chạy đều trên một đường thẳng với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Một oto B đuổi theo oto A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h. Xác định véc tơ vận tốc tức thời của oto B đối với oto A và của oto A đối với oto B.
Hướng dẫn giải:
 Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe
Vecto vAD: véc tơ vận tốc tức thời của xe A đối với đất
Vecto vBD: véc tơ vận tốc tức thời của xe B đối với đất
Vecto vAB: véc tơ vận tốc tức thời của xe B đối với xe A
Véc tơ vận tốc tức thời của xe A đối với xe B: vAB = vAD + vBD hay vAB = vAD – vBD
Vì hai xe chuyển động cùng chiều nên: vAB = 40 – 60 = -20 (km/h) Hướng ngược với chiều dương
Câu 7: Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A tới B, véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là 5km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời của thuyền so với dòng nước và chiều dài từ A tới B biết thuyền xuôi dòng mất 2 giờ và ngược dòng mất 3 giờ trên cùng đoạn đường AB.
Hướng dẫn giải:
Phân tích bài toán

Gọi: thuyền (1); dòng nước (2); bờ sông (3)

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với bờ (3): v13

Véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước (2) so với bờ (3): v23

Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền (1) so với dòng nước (2): v12

Trường hợp thuyền xuôi theo dòng nước: v13= v12+ v23
Trường hợp thuyền ngược dòng nước: v13= v12- v23

Từ (*) và (**) suy ra: AB = 60km 
Câu 8: Trên một tuyến đường xe buýt thẳng, các xe buýt chuyển động theo 1 chiều và cách đều nhau 5km. Một người đi xe đạp chuyển động thẳng đều trên tuyến đường này. Nếu đi theo một chiều thì tại thời khắc t=0, người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tới thời khắc t=1h , người này gặp xe buýt thứ 12. Nếu đi theo chiều trái lại thì thời khắc t=0, người đi xe đạp gặp xe buýt thứ nhất, tới thời khắc t=1h người này gặp xe buýt thứ 6. Hỏi nếu người này đứng yên bên đường thì trong 1 giờ tính từ thời khắc gặp xe buýt thứ nhất, người này còn gặp được bao nhiêu xe buýt nữa ? Bỏ qua kích thước của xe buýt và xe đạp.
Hướng dẫn giải:
Gọi véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với xe buýt là v12
Gọi véc tơ vận tốc tức thời của xe buýt so với đường là v23
Gọi véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe đạp so với đường là v13
Sau 1h gặp xe bus số 12 => Xe đạp chuyển động ngược chiều xe buýt
Sau 1h gặp xe bus số 6 => Xe đạp chuyển động cùng chiều xe buýt
Xe đạp chuyển động ngược chiều với đoàn xe buýt:
v12= v13+ v32 = S/t = (11*5) / 1 = 55 (km)
Người đi xe đạp chuyển động cùng chiều với đoàn xe buýt:
v12= v23- v13 = S/t = 5*5/1 = 25 (km)
Giải hệ phương trình ta được: v23=40km/h
Nếu người đó đứng yên thì số xe buýt đi qua là: 40/5 = 8 (xe)
Lời kết:
Trên đây là bài viết về các tri thức liên quan tới công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời và cách vận dụng công thức vào tính toán các bài tập ở chương trình Vật Lý 10. Kỳ vọng với các thông tin nhưng Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh đã nhắc đến, các em có thể tăng lên khả năng học tập cũng như làm phong phú hơn tri thức Vật Lý trong quá trình tự tìm hiểu.

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sẻ bài viết

San sẻ

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bạn thấy bài viết Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời là gì? Cách vận dụng (Đáp án môn Vật lý lớp 10)

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm kiếm ko, nếu  ko hãy comment góp ý bên dưới để Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh cải thiện nội dung cho độc giả nhé!

#Công #thức #cộng #vận #tốc #là #gì #Cách #vận #dụng #Đáp #án #môn #Vật #lý #lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button