Mẹ Và BéSau Sinh

Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

Bạn đang xem bài viết về chủ để : Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

tại website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức Có con 1 – 12 tuổi tại đây => Có con 1 – 12 tuổi

Viết là một động từ bất quy tắc và được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Để biết chia động từ viết Để có thông tin cụ thể và chuẩn xác nhất, hãy theo dõi ngay bài viết nhưng mà Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh san sẻ dưới đây.

Viết – Ý nghĩa và cách sử dụng

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng của động từ viết, cách đọc nó và những ý nghĩa cơ bản của động từ này.

Cách phát âm write verb (US / UK)

Ý nghĩa của động từ write

Viết: Viết, ghi chú

Bán tại:

I will write a letter to my boyfriend (Tôi sẽ viết thư cho bạn trai của tôi)

Thầy cô giáo ghi câu trả lời lên bảng (thầy cô giáo ghi câu trả lời lên bảng)

* Một số cụm động từ – cụm động từ với viết

 • Viết ra: Viết ra (ví dụ: Cô đó viết lại từng lời anh đó nói)

 • Viết bằng: Viết thư (ví dụ: Tôi đã viết thư để được tư vấn về cách trồng huê hồng)

 • Viết ra: Viết ra

 • Viết lên: Bổ sung

Đây là cách phát âm cho các dạng động từ của “write”

Viết cách phát âm (infinitive)

 • Phát âm tiếng Anh – / raɪt /

 • Phát âm US – / raɪt /

Viết phát âm (cách chia ở thứ bậc 3 số ít hiện nay)

 • Chuyển ngữ ở Anh – / raɪts /

 • Phát âm US – / raɪts /

Phát âm Wrote (quá khứ của write)

 • Phát âm tiếng Anh – / rəʊt /

 • Phát âm US – / rəʊt /

Phát âm đã viết (phần 2 của bài viết)

 • Chuyển ngữ từ Vương quốc Anh – / ˈrɪtn /

 • Phát âm US – / ˈrɪtn /

Viết phát âm (dạng viết V-ing)

 • Phát âm tiếng Anh – / ˈraɪtɪŋ /

 • Phát âm US – / ˈraɪtɪŋ /

V1, V2 và V3 của ghi

Viết là một động từ bất quy tắc, khá phổ quát trong tiếng Anh nói và viết.

Dưới đây là các dạng của động từ VIẾT trong bảng động từ bất quy tắc

Viết .’s V1

(Infinitive – vô tận)

Viết V2 của

(Quá khứ đơn – động từ quá khứ)

Viết .’s V3

(quá khứ phân từ – quá khứ phân từ)

Viết

đã viết

bằng văn bản

Cách chia động từ viết theo mẫu

Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ mới được chia theo thì, các động từ còn lại được chia theo dạng sau.

Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia ở dạng.

Động từ write được phân thành 4 dạng sau.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với “lớn”

Viết

Tôi kỳ vọng sẽ viết một cuốn sách về cuộc đời của cô đó

Bare_ DRAW

Vô hạn (ko có “to”)

viết

Hãy viết trên giấy

Danh động từ

danh động từ

viết

Viết là một trong những thói quen của tôi

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

bằng văn bản

Email được viết rất tốt

Cách chia động từ viết trong các thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ để viết trong 13 thì tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ “write” ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

 • HT: thì hiện nay

 • QK: thì quá khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: liên tục tuyệt vời

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

viết

viết

viết

viết

viết

viết

HT tiếp tục

đang viết

đang viết

đang viết

đang viết

đang viết

đang viết

HT đã hoàn thành

đã được viết

đã được viết

đã viết

đã được viết

đã được viết

đã được viết

HT HTTD

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

QK đơn

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

QK tiếp tục

đang viết

đang Viêt luc ây

đang viết

đang Viêt luc ây

đang Viêt luc ây

đang Viêt luc ây

QK đã hoàn thành

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

QK HTTD

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

TL đơn

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

TL gần

đang đi

viết

đang đi

viết

sẽ

viết

đang đi

viết

đang đi

viết

đang đi

viết

TL tiếp tục

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

TL đã hoàn thành

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

TL HTTD

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

Xem thêm: Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

Cách chia động từ viết trong cấu trúc câu đặc trưng

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Câu điều kiện loại 2 – Mệnh đề chính

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

Câu loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

Loại 3 – Mệnh đề chính

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

Loại câu 3

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

Câu Tiễn – HT

viết

viết

viết

viết

viết

viết

Câu giả thiết – QK

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

Câu giả thiết – QKHT

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

Câu giả thiết – TL

Nên viết

Nên viết

Nên viết

Nên viết

Nên viết

Nên viết


Đây là toàn thể nội dung về chia động từ viết, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chắc rằng bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn được dạng động từ “write” thích hợp để chia theo yêu cầu bài tập ngữ pháp, đồng thời sử dụng chuẩn xác động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để có thêm nhiều kiến ​​thức có lợi.

Thông tin thêm về Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

Hình Ảnh về: Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

Video về: Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

Wiki về Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

-

Viết là một động từ bất quy tắc và được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Để biết chia động từ viết Để có thông tin cụ thể và chuẩn xác nhất, hãy theo dõi ngay bài viết nhưng mà Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh san sẻ dưới đây.

Viết - Ý nghĩa và cách sử dụng

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng của động từ viết, cách đọc nó và những ý nghĩa cơ bản của động từ này.

Cách phát âm write verb (US / UK)

Ý nghĩa của động từ write

Viết: Viết, ghi chú

Bán tại:

I will write a letter to my boyfriend (Tôi sẽ viết thư cho bạn trai của tôi)

Thầy cô giáo ghi câu trả lời lên bảng (thầy cô giáo ghi câu trả lời lên bảng)

* Một số cụm động từ - cụm động từ với viết

 • Viết ra: Viết ra (ví dụ: Cô đó viết lại từng lời anh đó nói)

 • Viết bằng: Viết thư (ví dụ: Tôi đã viết thư để được tư vấn về cách trồng huê hồng)

 • Viết ra: Viết ra

 • Viết lên: Bổ sung

Đây là cách phát âm cho các dạng động từ của "write"

Viết cách phát âm (infinitive)

 • Phát âm tiếng Anh - / raɪt /

 • Phát âm US - / raɪt /

Viết phát âm (cách chia ở thứ bậc 3 số ít hiện nay)

 • Chuyển ngữ ở Anh - / raɪts /

 • Phát âm US - / raɪts /

Phát âm Wrote (quá khứ của write)

 • Phát âm tiếng Anh - / rəʊt /

 • Phát âm US - / rəʊt /

Phát âm đã viết (phần 2 của bài viết)

 • Chuyển ngữ từ Vương quốc Anh - / ˈrɪtn /

 • Phát âm US - / ˈrɪtn /

Viết phát âm (dạng viết V-ing)

 • Phát âm tiếng Anh - / ˈraɪtɪŋ /

 • Phát âm US - / ˈraɪtɪŋ /

V1, V2 và V3 của ghi

Viết là một động từ bất quy tắc, khá phổ quát trong tiếng Anh nói và viết.

Dưới đây là các dạng của động từ VIẾT trong bảng động từ bất quy tắc

Viết .'s V1

(Infinitive - vô tận)

Viết V2 của

(Quá khứ đơn - động từ quá khứ)

Viết .'s V3

(quá khứ phân từ - quá khứ phân từ)

Viết

đã viết

bằng văn bản

Cách chia động từ viết theo mẫu

Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ mới được chia theo thì, các động từ còn lại được chia theo dạng sau.

Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia ở dạng.

Động từ write được phân thành 4 dạng sau.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với "lớn"

Viết

Tôi kỳ vọng sẽ viết một cuốn sách về cuộc đời của cô đó

Bare_ DRAW

Vô hạn (ko có "to")

viết

Hãy viết trên giấy

Danh động từ

danh động từ

viết

Viết là một trong những thói quen của tôi

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

bằng văn bản

Email được viết rất tốt

Cách chia động từ viết trong các thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ để viết trong 13 thì tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ "write" ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

 • HT: thì hiện nay

 • QK: thì quá khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: liên tục tuyệt vời

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

viết

viết

viết

viết

viết

viết

HT tiếp tục

đang viết

đang viết

đang viết

đang viết

đang viết

đang viết

HT đã hoàn thành

đã được viết

đã được viết

đã viết

đã được viết

đã được viết

đã được viết

HT HTTD

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

QK đơn

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

QK tiếp tục

đang viết

đang Viêt luc ây

đang viết

đang Viêt luc ây

đang Viêt luc ây

đang Viêt luc ây

QK đã hoàn thành

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

QK HTTD

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

TL đơn

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

TL gần

đang đi

viết

đang đi

viết

sẽ

viết

đang đi

viết

đang đi

viết

đang đi

viết

TL tiếp tục

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

TL đã hoàn thành

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

TL HTTD

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

Xem thêm: Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

Cách chia động từ viết trong cấu trúc câu đặc trưng

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Câu điều kiện loại 2 - Mệnh đề chính

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

Câu loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

Loại 3 - Mệnh đề chính

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

Loại câu 3

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

Câu Tiễn - HT

viết

viết

viết

viết

viết

viết

Câu giả thiết - QK

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

Câu giả thiết - QKHT

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

Câu giả thiết - TL

Nên viết

Nên viết

Nên viết

Nên viết

Nên viết

Nên viết


Đây là toàn thể nội dung về chia động từ viết, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chắc rằng bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn được dạng động từ “write” thích hợp để chia theo yêu cầu bài tập ngữ pháp, đồng thời sử dụng chuẩn xác động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để có thêm nhiều kiến ​​thức có lợi.

[rule_{ruleNumber}]

Viết là một động từ bất quy tắc và được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Để biết chia động từ viết Để có thông tin cụ thể và chuẩn xác nhất, hãy theo dõi ngay bài viết nhưng mà Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh san sẻ dưới đây.

Viết – Ý nghĩa và cách sử dụng

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng của động từ viết, cách đọc nó và những ý nghĩa cơ bản của động từ này.

Cách phát âm write verb (US / UK)

Ý nghĩa của động từ write

Viết: Viết, ghi chú

Bán tại:

I will write a letter to my boyfriend (Tôi sẽ viết thư cho bạn trai của tôi)

Thầy cô giáo ghi câu trả lời lên bảng (thầy cô giáo ghi câu trả lời lên bảng)

* Một số cụm động từ – cụm động từ với viết

 • Viết ra: Viết ra (ví dụ: Cô đó viết lại từng lời anh đó nói)

 • Viết bằng: Viết thư (ví dụ: Tôi đã viết thư để được tư vấn về cách trồng huê hồng)

 • Viết ra: Viết ra

 • Viết lên: Bổ sung

Đây là cách phát âm cho các dạng động từ của “write”

Viết cách phát âm (infinitive)

 • Phát âm tiếng Anh – / raɪt /

 • Phát âm US – / raɪt /

Viết phát âm (cách chia ở thứ bậc 3 số ít hiện nay)

 • Chuyển ngữ ở Anh – / raɪts /

 • Phát âm US – / raɪts /

Phát âm Wrote (quá khứ của write)

 • Phát âm tiếng Anh – / rəʊt /

 • Phát âm US – / rəʊt /

Phát âm đã viết (phần 2 của bài viết)

 • Chuyển ngữ từ Vương quốc Anh – / ˈrɪtn /

 • Phát âm US – / ˈrɪtn /

Viết phát âm (dạng viết V-ing)

 • Phát âm tiếng Anh – / ˈraɪtɪŋ /

 • Phát âm US – / ˈraɪtɪŋ /

V1, V2 và V3 của ghi

Viết là một động từ bất quy tắc, khá phổ quát trong tiếng Anh nói và viết.

Dưới đây là các dạng của động từ VIẾT trong bảng động từ bất quy tắc

Viết .’s V1

(Infinitive – vô tận)

Viết V2 của

(Quá khứ đơn – động từ quá khứ)

Viết .’s V3

(quá khứ phân từ – quá khứ phân từ)

Viết

đã viết

bằng văn bản

Cách chia động từ viết theo mẫu

Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ mới được chia theo thì, các động từ còn lại được chia theo dạng sau.

Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia ở dạng.

Động từ write được phân thành 4 dạng sau.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với “lớn”

Viết

Tôi kỳ vọng sẽ viết một cuốn sách về cuộc đời của cô đó

Bare_ DRAW

Vô hạn (ko có “to”)

viết

Hãy viết trên giấy

Danh động từ

danh động từ

viết

Viết là một trong những thói quen của tôi

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

bằng văn bản

Email được viết rất tốt

Cách chia động từ viết trong các thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ để viết trong 13 thì tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ “write” ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

 • HT: thì hiện nay

 • QK: thì quá khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: liên tục tuyệt vời

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

viết

viết

viết

viết

viết

viết

HT tiếp tục

đang viết

đang viết

đang viết

đang viết

đang viết

đang viết

HT đã hoàn thành

đã được viết

đã được viết

đã viết

đã được viết

đã được viết

đã được viết

HT HTTD

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

đã được

viết

QK đơn

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

QK tiếp tục

đang viết

đang Viêt luc ây

đang viết

đang Viêt luc ây

đang Viêt luc ây

đang Viêt luc ây

QK đã hoàn thành

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

QK HTTD

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

đã từng

viết

TL đơn

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

TL gần

đang đi

viết

đang đi

viết

sẽ

viết

đang đi

viết

đang đi

viết

đang đi

viết

TL tiếp tục

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

sẽ viết

TL đã hoàn thành

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

TL HTTD

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

Xem thêm: Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

Cách chia động từ viết trong cấu trúc câu đặc trưng

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Câu điều kiện loại 2 – Mệnh đề chính

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

se viêt

Câu loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

sẽ là

viết

Loại 3 – Mệnh đề chính

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

sẽ có

bằng văn bản

Loại câu 3

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

sẽ có

đang viết

Câu Tiễn – HT

viết

viết

viết

viết

viết

viết

Câu giả thiết – QK

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

Câu giả thiết – QKHT

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

đã viết

Câu giả thiết – TL

Nên viết

Nên viết

Nên viết

Nên viết

Nên viết

Nên viết


Đây là toàn thể nội dung về chia động từ viết, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chắc rằng bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn được dạng động từ “write” thích hợp để chia theo yêu cầu bài tập ngữ pháp, đồng thời sử dụng chuẩn xác động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để có thêm nhiều kiến ​​thức có lợi.

#Cách #chia #động #từ #Viết #bằng #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Cách #chia #động #từ #Viết #bằng #tiếng #Anh

Write là động từ bất quy tắc và được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Để biết cách chia động từ write cụ thể và chuẩn xác nhất, theo dõi ngay bài viết Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh san sẻ sau đây. 

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã giỏi tiếng Anh như người bản xứ & tăng trưởng tiếng nói vượt trội qua các app của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn thành phầm thích hợp cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

ĐĂNG KÝ NGAY!

Write – Ý nghĩa và cách dùng
Ở phần này, ta sẽ tìm hiểu các dạng của động từ write, cách đọc và những ý nghĩa cơ bản của động từ này. 
Cách phát âm động từ write (US/ UK)
Nghĩa của động từ write
Write: Viết, ghi chép 
Ex: 
I will write a letter to my boyfriend (tôi sẽ viết thư cho bạn trai) 
The teacher wrote the answers on the board (thầy cô giáo đã viết những câu trả lời lên bảng) 
* Một số phrasal verbs – cụm động từ với write 

Write down: Viết ra (ex: She wrote down every word he said) 

Write in: Viết thư (ex: I wrote in for advice on how to grow roses) 

Write out: Viết ra 

Write up: Bổ sung 

Dưới đây là cách phát âm đối với các dạng động từ của “write” 
Phát âm Write (dạng nguyên thể) 

Phiên âm UK – /raɪt/

Phiên âm US – /raɪt/

Phát âm Writes (chia động từ ở hiện nay thứ bậc 3 số ít) 

Phiên âm UK – /raɪts/

Phiên âm US – /raɪts/

Phát âm Wrote (quá khứ của write)

Phiên âm UK – /rəʊt/

Phiên âm US – /rəʊt/

Phát âm Written (phân từ 2 của write)

Phiên âm UK – /ˈrɪtn/

Phiên âm US – /ˈrɪtn/

Phát âm Writing (dạng V-ing của write)

Phiên âm UK – /ˈraɪtɪŋ/

Phiên âm US – /ˈraɪtɪŋ/

V1, V2 và V3 của write
Write là một động từ bất quy tắc, động từ này khá thông dụng trong văn nói và văn viết tiếng Anh. 
Dưới đây là các dạng của động từ WRITE trong bảng động từ bất quy tắc

V1 của Write
(Infinitive – động từ nguyên thể)  

V2 của Write
(Simple past – động từ quá khứ)

V3 của Write 
(Past participle – quá khứ phân từ) 

To write

wrote

written

Cách chia động từ write theo dạng
Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ được chia theo thì, các động từ khác còn lại được chia theo dạng
Đối với những câu mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ thì động từ mặc định chia theo dạng
Động từ write được chia theo 4 dạng sau đây.

Các dạng

Cách chia

Ví dụ

To_V
Nguyên thể có “to”

To write

I hope to write a book about her life 

Bare_V
Nguyên thể (ko có “to”)

write

Please write on the paper 

Gerund
Danh động từ

writing

Writing is one of my habit 

Past Participle
Phân từ II

written

The email was very well written

Cách chia động từ write trong các thì tiếng anh
Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ write trong 13 thì tiếng anh. Nếu trong câu chỉ có 1 động từ “write” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.
Chú thích:

HT: thì hiện nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: hoàn thành tiếp tục

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We

You

They

HT đơn

write

write

writes

write

write

write

HT tiếp tục

am writing

are writing

is writing

are writing

are writing

are writing

HT hoàn thành

have written

have written

has written

have written

have written

have written

HT HTTD

have been
writing

have been
writing

has been
writing

have been
writing

have been
writing

have been
writing

QK đơn

wrote

wrote

wrote

wrote

wrote

wrote

QK tiếp tục

was writing

were writing

was writing

were writing

were writing

were writing

QK hoàn thành

had written

had written

had written

had written

had written

had written

QK HTTD

had been
writing

had been
writing

had been
writing

had been
writing

had been
writing

had been
writing

TL đơn

will write

will write

will write

will write

will write

will write

TL gần

am going
to write

are going
to write

is going
to write

are going
to write

are going
to write

are going
to write

TL tiếp tục

will be writing

will be writing

will be writing

will be writing

will be writing

will be writing

TL hoàn thành

will have
written

will have
written

will have
written

will have
written

will have
written

will have
written

TL HTTD

will have
been writing

will have
been writing

will have
been writing

will have
been writing

will have
been writing

will have
been writing

Xem thêm: Cách chia động từ Spend trong tiếng anh

Cách chia động từ write trong cấu trúc câu đặc trưng

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

 

I

You

He/ she/ it

We

You

They

Câu ĐK loại 2 – Mệnh đề chính

would write

would write

would write

would write

would write

would write

Câu ĐK loại 2
Biến thế của mệnh đề chính

would be
writing

would be
writing

would be
writing

would be
writing

would be
writing

would be
writing

Câu ĐK loại 3 – Mệnh đề chính

would have
written

would have
written

would have
written

would have
written

would have
written

would have
written

Câu ĐK loại 3
Biến thế của mệnh đề chính

would have
been writing

would have
been writing

would have
been writing

would have
been writing

would have
been writing

would have
been writing

Câu giả thiết – HT

write

write

write

write

write

write

Câu giả thiết – QK

wrote

wrote

wrote

wrote

wrote

wrote

Câu giả thiết – QKHT

had written

had written

had written

had written

had written

had written

Câu giả thiết – TL

Should write

Should write

Should write

Should write

Should write

Should write

Trên đây là toàn thể nội dung về cách chia động từ write, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tin chắc bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn dạng động từ “write” thích hợp để chia theo bài tập ngữ pháp yêu cầu, đồng thời dùng đúng động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để nhận thêm nhiều tri thức hữu ích nhé. 

  Tài liệu tham khảo

Write – Ngày truy cập: 09/06/2022
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/write?q=write

#English General

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sớt bài viết

San sớt

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

#Cách #chia #động #từ #Viết #bằng #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Cách #chia #động #từ #Viết #bằng #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Cách #chia #động #từ #Viết #bằng #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Cách #chia #động #từ #Viết #bằng #tiếng #Anh

Write là động từ bất quy tắc và được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Để biết cách chia động từ write cụ thể và chuẩn xác nhất, theo dõi ngay bài viết Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh san sẻ sau đây. 

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã giỏi tiếng Anh như người bản xứ & tăng trưởng tiếng nói vượt trội qua các app của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn thành phầm thích hợp cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

ĐĂNG KÝ NGAY!

Write – Ý nghĩa và cách dùng
Ở phần này, ta sẽ tìm hiểu các dạng của động từ write, cách đọc và những ý nghĩa cơ bản của động từ này. 
Cách phát âm động từ write (US/ UK)
Nghĩa của động từ write
Write: Viết, ghi chép 
Ex: 
I will write a letter to my boyfriend (tôi sẽ viết thư cho bạn trai) 
The teacher wrote the answers on the board (thầy cô giáo đã viết những câu trả lời lên bảng) 
* Một số phrasal verbs – cụm động từ với write 

Write down: Viết ra (ex: She wrote down every word he said) 

Write in: Viết thư (ex: I wrote in for advice on how to grow roses) 

Write out: Viết ra 

Write up: Bổ sung 

Dưới đây là cách phát âm đối với các dạng động từ của “write” 
Phát âm Write (dạng nguyên thể) 

Phiên âm UK – /raɪt/

Phiên âm US – /raɪt/

Phát âm Writes (chia động từ ở hiện nay thứ bậc 3 số ít) 

Phiên âm UK – /raɪts/

Phiên âm US – /raɪts/

Phát âm Wrote (quá khứ của write)

Phiên âm UK – /rəʊt/

Phiên âm US – /rəʊt/

Phát âm Written (phân từ 2 của write)

Phiên âm UK – /ˈrɪtn/

Phiên âm US – /ˈrɪtn/

Phát âm Writing (dạng V-ing của write)

Phiên âm UK – /ˈraɪtɪŋ/

Phiên âm US – /ˈraɪtɪŋ/

V1, V2 và V3 của write
Write là một động từ bất quy tắc, động từ này khá thông dụng trong văn nói và văn viết tiếng Anh. 
Dưới đây là các dạng của động từ WRITE trong bảng động từ bất quy tắc

V1 của Write
(Infinitive – động từ nguyên thể)  

V2 của Write
(Simple past – động từ quá khứ)

V3 của Write 
(Past participle – quá khứ phân từ) 

To write

wrote

written

Cách chia động từ write theo dạng
Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ được chia theo thì, các động từ khác còn lại được chia theo dạng
Đối với những câu mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ thì động từ mặc định chia theo dạng
Động từ write được chia theo 4 dạng sau đây.

Các dạng

Cách chia

Ví dụ

To_V
Nguyên thể có “to”

To write

I hope to write a book about her life 

Bare_V
Nguyên thể (ko có “to”)

write

Please write on the paper 

Gerund
Danh động từ

writing

Writing is one of my habit 

Past Participle
Phân từ II

written

The email was very well written

Cách chia động từ write trong các thì tiếng anh
Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ write trong 13 thì tiếng anh. Nếu trong câu chỉ có 1 động từ “write” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.
Chú thích:

HT: thì hiện nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: hoàn thành tiếp tục

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We

You

They

HT đơn

write

write

writes

write

write

write

HT tiếp tục

am writing

are writing

is writing

are writing

are writing

are writing

HT hoàn thành

have written

have written

has written

have written

have written

have written

HT HTTD

have been
writing

have been
writing

has been
writing

have been
writing

have been
writing

have been
writing

QK đơn

wrote

wrote

wrote

wrote

wrote

wrote

QK tiếp tục

was writing

were writing

was writing

were writing

were writing

were writing

QK hoàn thành

had written

had written

had written

had written

had written

had written

QK HTTD

had been
writing

had been
writing

had been
writing

had been
writing

had been
writing

had been
writing

TL đơn

will write

will write

will write

will write

will write

will write

TL gần

am going
to write

are going
to write

is going
to write

are going
to write

are going
to write

are going
to write

TL tiếp tục

will be writing

will be writing

will be writing

will be writing

will be writing

will be writing

TL hoàn thành

will have
written

will have
written

will have
written

will have
written

will have
written

will have
written

TL HTTD

will have
been writing

will have
been writing

will have
been writing

will have
been writing

will have
been writing

will have
been writing

Xem thêm: Cách chia động từ Spend trong tiếng anh

Cách chia động từ write trong cấu trúc câu đặc trưng

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

 

I

You

He/ she/ it

We

You

They

Câu ĐK loại 2 – Mệnh đề chính

would write

would write

would write

would write

would write

would write

Câu ĐK loại 2
Biến thế của mệnh đề chính

would be
writing

would be
writing

would be
writing

would be
writing

would be
writing

would be
writing

Câu ĐK loại 3 – Mệnh đề chính

would have
written

would have
written

would have
written

would have
written

would have
written

would have
written

Câu ĐK loại 3
Biến thế của mệnh đề chính

would have
been writing

would have
been writing

would have
been writing

would have
been writing

would have
been writing

would have
been writing

Câu giả thiết – HT

write

write

write

write

write

write

Câu giả thiết – QK

wrote

wrote

wrote

wrote

wrote

wrote

Câu giả thiết – QKHT

had written

had written

had written

had written

had written

had written

Câu giả thiết – TL

Should write

Should write

Should write

Should write

Should write

Should write

Trên đây là toàn thể nội dung về cách chia động từ write, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tin chắc bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn dạng động từ “write” thích hợp để chia theo bài tập ngữ pháp yêu cầu, đồng thời dùng đúng động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để nhận thêm nhiều tri thức hữu ích nhé. 

  Tài liệu tham khảo

Write – Ngày truy cập: 09/06/2022
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/write?q=write

#English General

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sớt bài viết

San sớt

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bạn thấy bài viết Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm kiếm ko, nếu  ko hãy comment góp ý bên dưới để Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh cải thiện nội dung cho độc giả nhé!

#Cách #chia #động #từ #Viết #bằng #tiếng #Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button