Mẹ Và BéSau Sinh

Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

Bạn đang xem bài viết về chủ để : Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

tại website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức Có con 1 – 12 tuổi tại đây => Có con 1 – 12 tuổi

Chi có tức là gì, trong những trường hợp nào và cách chia động từ chi trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay với Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chi chia động từ ngay tại đây!

Chi phí – Ý nghĩa và Cách sử dụng

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng chi, cách đọc và những ý nghĩa cơ bản của động từ này.

Ý nghĩa của động từ chi

Chi phí: sử dụng, sử dụng, chi phí (tiền), chi phí

Bán tại:

Phấn đấu tiêu tiền tài bạn một cách khôn ngoan

Tôi đã dành 2 tuần để đi du lịch vòng quanh Việt Nam (Tôi đã dành 2 tuần để đi du lịch vòng quanh Việt Nam)

Cô đấy thích dành thời kì với bạn hữu của mình

Cách phát âm chi verb (US / UK)

Đây là cách phát âm của các dạng động từ “chi phí”

Spend phát âm (infinitive)

 • Chuyển ngữ ở Vương quốc Anh – / chi phí /

 • Phát âm Hoa Kỳ – / chi phí /

Phát âm Spends (cách chia động từ số ít ở thứ bậc 3 ngày nay)

 • Chuyển ngữ ở Vương quốc Anh – /pendz /

 • Cách phát âm của Hoa Kỳ – /pendz /

Phát âm Chi phí (quá khứ & 2 phân từ chi phí)

 • Chuyển ngữ ở Vương quốc Anh – / đã gửi /

 • Phát âm Hoa Kỳ – / sent /

Phát âm Chi phí (Hình thức chi phí V-ing)

 • Phát âm tiếng Anh – / ˈspendɪŋ /

 • Phát âm US – / ˈspendɪŋ /

V1, V2 và V3 chi phí

Spend là một động từ bất quy tắc, khá rộng rãi trong tiếng Anh nói và viết.

Dưới đây là các dạng của động từ SPEND trong bảng động từ bất quy tắc

V1 của Chi phí

(Infinitive – vô tận)

V2 của Chi phí

(Quá khứ đơn – động từ quá khứ)

V3 theo Chi phí

(quá khứ phân từ – quá khứ phân từ)

Để chi phí

bỏ ra

bỏ ra

Cách chia động từ chi ở dạng

Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ mới được chia theo thì, các động từ còn lại được chia theo dạng sau.

Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia ở dạng.

Động từ chi được chia theo 4 dạng sau.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với “lớn”

Để chi phí

Tôi có đủ tiền để chi phí

Bare_ DRAW

Vô hạn (ko có “to”)

dùng

Bạn có thể dành một vài giờ để chăm sóc các con của tôi ko?

Danh động từ

danh động từ

chi phí

Tôi thích dành thời kì với bạn của tôi

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

bỏ ra

Cô đấy đã dành 2 năm để nỗ lực học tiếng Anh

Cách chia động từ chi phí trong các thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ chi trong 13 thì tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ duy nhất xếp sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

 • HT: thì ngày nay

 • QK: thì quá khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: liên tục tuyệt vời

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

dùng

dùng

chi phí

dùng

dùng

dùng

HT tiếp tục

đang chi phí

là chi phí

đang chi phí

là chi phí

là chi phí

là chi phí

HT đã hoàn thành

đã dùng

đã dùng

đã gửi

đã dùng

đã dùng

đã dùng

HT HTTD

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

QK đơn

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

QK tiếp tục

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

QK đã hoàn thành

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

QK HTTD

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

TL đơn

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

TL gần

đang đi

chi phí

đang đi

chi phí

sẽ

chi phí

đang đi

chi phí

đang đi

chi phí

đang đi

chi phí

TL tiếp tục

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

TL đã hoàn thành

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

TL HTTD

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

Xem thêm: Cách chia động từ Tìm trong tiếng Anh

Cách chia động từ chi trong cấu trúc câu đặc thù

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Câu điều kiện loại 2 – Mệnh đề chính

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

Câu loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

Loại 3 – Mệnh đề chính

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

Loại câu 3

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

Câu Tiễn – HT

dùng

dùng

dùng

dùng

dùng

dùng

Câu giả thiết – QK

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

Câu giả thiết – QKHT

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

Câu giả thiết – TL

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Đây là toàn thể nội dung về chi chia động từ, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chắc rằng bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn được dạng động từ “chi” thích hợp để chia theo yêu cầu bài tập ngữ pháp, đồng thời sử dụng xác thực động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để có thêm nhiều kiến ​​thức hữu ích.

Thông tin thêm về Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

Hình Ảnh về: Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

Video về: Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

Wiki về Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

-

Chi có tức là gì, trong những trường hợp nào và cách chia động từ chi trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay với Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chi chia động từ ngay tại đây!

Chi phí - Ý nghĩa và Cách sử dụng

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng chi, cách đọc và những ý nghĩa cơ bản của động từ này.

Ý nghĩa của động từ chi

Chi phí: sử dụng, sử dụng, chi phí (tiền), chi phí

Bán tại:

Phấn đấu tiêu tiền tài bạn một cách khôn ngoan

Tôi đã dành 2 tuần để đi du lịch vòng quanh Việt Nam (Tôi đã dành 2 tuần để đi du lịch vòng quanh Việt Nam)

Cô đấy thích dành thời kì với bạn hữu của mình

Cách phát âm chi verb (US / UK)

Đây là cách phát âm của các dạng động từ "chi phí"

Spend phát âm (infinitive)

 • Chuyển ngữ ở Vương quốc Anh - / chi phí /

 • Phát âm Hoa Kỳ - / chi phí /

Phát âm Spends (cách chia động từ số ít ở thứ bậc 3 ngày nay)

 • Chuyển ngữ ở Vương quốc Anh - /pendz /

 • Cách phát âm của Hoa Kỳ - /pendz /

Phát âm Chi phí (quá khứ & 2 phân từ chi phí)

 • Chuyển ngữ ở Vương quốc Anh - / đã gửi /

 • Phát âm Hoa Kỳ - / sent /

Phát âm Chi phí (Hình thức chi phí V-ing)

 • Phát âm tiếng Anh - / ˈspendɪŋ /

 • Phát âm US - / ˈspendɪŋ /

V1, V2 và V3 chi phí

Spend là một động từ bất quy tắc, khá rộng rãi trong tiếng Anh nói và viết.

Dưới đây là các dạng của động từ SPEND trong bảng động từ bất quy tắc

V1 của Chi phí

(Infinitive - vô tận)

V2 của Chi phí

(Quá khứ đơn - động từ quá khứ)

V3 theo Chi phí

(quá khứ phân từ - quá khứ phân từ)

Để chi phí

bỏ ra

bỏ ra

Cách chia động từ chi ở dạng

Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ mới được chia theo thì, các động từ còn lại được chia theo dạng sau.

Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia ở dạng.

Động từ chi được chia theo 4 dạng sau.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với "lớn"

Để chi phí

Tôi có đủ tiền để chi phí

Bare_ DRAW

Vô hạn (ko có "to")

dùng

Bạn có thể dành một vài giờ để chăm sóc các con của tôi ko?

Danh động từ

danh động từ

chi phí

Tôi thích dành thời kì với bạn của tôi

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

bỏ ra

Cô đấy đã dành 2 năm để nỗ lực học tiếng Anh

Cách chia động từ chi phí trong các thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ chi trong 13 thì tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ duy nhất xếp sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

 • HT: thì ngày nay

 • QK: thì quá khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: liên tục tuyệt vời

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

dùng

dùng

chi phí

dùng

dùng

dùng

HT tiếp tục

đang chi phí

là chi phí

đang chi phí

là chi phí

là chi phí

là chi phí

HT đã hoàn thành

đã dùng

đã dùng

đã gửi

đã dùng

đã dùng

đã dùng

HT HTTD

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

QK đơn

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

QK tiếp tục

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

QK đã hoàn thành

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

QK HTTD

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

TL đơn

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

TL gần

đang đi

chi phí

đang đi

chi phí

sẽ

chi phí

đang đi

chi phí

đang đi

chi phí

đang đi

chi phí

TL tiếp tục

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

TL đã hoàn thành

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

TL HTTD

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

Xem thêm: Cách chia động từ Tìm trong tiếng Anh

Cách chia động từ chi trong cấu trúc câu đặc thù

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Câu điều kiện loại 2 - Mệnh đề chính

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

Câu loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

Loại 3 - Mệnh đề chính

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

Loại câu 3

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

Câu Tiễn - HT

dùng

dùng

dùng

dùng

dùng

dùng

Câu giả thiết - QK

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

Câu giả thiết - QKHT

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

Câu giả thiết - TL

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Đây là toàn thể nội dung về chi chia động từ, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chắc rằng bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn được dạng động từ “chi” thích hợp để chia theo yêu cầu bài tập ngữ pháp, đồng thời sử dụng xác thực động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để có thêm nhiều kiến ​​thức hữu ích.

[rule_{ruleNumber}]

Chi có tức là gì, trong những trường hợp nào và cách chia động từ chi trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay với Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chi chia động từ ngay tại đây!

Chi phí – Ý nghĩa và Cách sử dụng

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng chi, cách đọc và những ý nghĩa cơ bản của động từ này.

Ý nghĩa của động từ chi

Chi phí: sử dụng, sử dụng, chi phí (tiền), chi phí

Bán tại:

Phấn đấu tiêu tiền tài bạn một cách khôn ngoan

Tôi đã dành 2 tuần để đi du lịch vòng quanh Việt Nam (Tôi đã dành 2 tuần để đi du lịch vòng quanh Việt Nam)

Cô đấy thích dành thời kì với bạn hữu của mình

Cách phát âm chi verb (US / UK)

Đây là cách phát âm của các dạng động từ “chi phí”

Spend phát âm (infinitive)

 • Chuyển ngữ ở Vương quốc Anh – / chi phí /

 • Phát âm Hoa Kỳ – / chi phí /

Phát âm Spends (cách chia động từ số ít ở thứ bậc 3 ngày nay)

 • Chuyển ngữ ở Vương quốc Anh – /pendz /

 • Cách phát âm của Hoa Kỳ – /pendz /

Phát âm Chi phí (quá khứ & 2 phân từ chi phí)

 • Chuyển ngữ ở Vương quốc Anh – / đã gửi /

 • Phát âm Hoa Kỳ – / sent /

Phát âm Chi phí (Hình thức chi phí V-ing)

 • Phát âm tiếng Anh – / ˈspendɪŋ /

 • Phát âm US – / ˈspendɪŋ /

V1, V2 và V3 chi phí

Spend là một động từ bất quy tắc, khá rộng rãi trong tiếng Anh nói và viết.

Dưới đây là các dạng của động từ SPEND trong bảng động từ bất quy tắc

V1 của Chi phí

(Infinitive – vô tận)

V2 của Chi phí

(Quá khứ đơn – động từ quá khứ)

V3 theo Chi phí

(quá khứ phân từ – quá khứ phân từ)

Để chi phí

bỏ ra

bỏ ra

Cách chia động từ chi ở dạng

Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ mới được chia theo thì, các động từ còn lại được chia theo dạng sau.

Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia ở dạng.

Động từ chi được chia theo 4 dạng sau.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với “lớn”

Để chi phí

Tôi có đủ tiền để chi phí

Bare_ DRAW

Vô hạn (ko có “to”)

dùng

Bạn có thể dành một vài giờ để chăm sóc các con của tôi ko?

Danh động từ

danh động từ

chi phí

Tôi thích dành thời kì với bạn của tôi

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

bỏ ra

Cô đấy đã dành 2 năm để nỗ lực học tiếng Anh

Cách chia động từ chi phí trong các thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ chi trong 13 thì tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ duy nhất xếp sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

 • HT: thì ngày nay

 • QK: thì quá khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: liên tục tuyệt vời

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

dùng

dùng

chi phí

dùng

dùng

dùng

HT tiếp tục

đang chi phí

là chi phí

đang chi phí

là chi phí

là chi phí

là chi phí

HT đã hoàn thành

đã dùng

đã dùng

đã gửi

đã dùng

đã dùng

đã dùng

HT HTTD

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

đã được

chi phí

QK đơn

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

QK tiếp tục

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

QK đã hoàn thành

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

QK HTTD

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

đã từng

chi phí

TL đơn

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

TL gần

đang đi

chi phí

đang đi

chi phí

sẽ

chi phí

đang đi

chi phí

đang đi

chi phí

đang đi

chi phí

TL tiếp tục

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

TL đã hoàn thành

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

TL HTTD

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

Xem thêm: Cách chia động từ Tìm trong tiếng Anh

Cách chia động từ chi trong cấu trúc câu đặc thù

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Câu điều kiện loại 2 – Mệnh đề chính

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

sẽ chi phí

Câu loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

sẽ là

chi phí

Loại 3 – Mệnh đề chính

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

sẽ có

bỏ ra

Loại câu 3

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

sẽ có

đang chi phí

Câu Tiễn – HT

dùng

dùng

dùng

dùng

dùng

dùng

Câu giả thiết – QK

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

bỏ ra

Câu giả thiết – QKHT

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

đã chi phí

Câu giả thiết – TL

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Nên chi phí

Đây là toàn thể nội dung về chi chia động từ, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chắc rằng bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn được dạng động từ “chi” thích hợp để chia theo yêu cầu bài tập ngữ pháp, đồng thời sử dụng xác thực động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để có thêm nhiều kiến ​​thức hữu ích.

#Cách #chia #động #từ #Spend #trong #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Cách #chia #động #từ #Spend #trong #tiếng #Anh

Spend có tức là gì, dùng trong trường hợp nào và cách chia động từ spend trong tiếng Anh ra sao? Tìm hiểu ngay cùng Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh bài cách chia động từ Spend ngay sau đây ! 

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã giỏi tiếng Anh như người bản xứ & tăng trưởng tiếng nói vượt trội qua các app của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn thành phầm thích hợp cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

ĐĂNG KÝ NGAY!

Spend – Ý nghĩa và cách dùng
Ở phần này, ta sẽ tìm hiểu các dạng của spend, cách đọc và những ý nghĩa cơ bản của động từ này. 
Nghĩa của động từ spend
Spend: sử dụng, dùng, tiêu (tiền), chi 
Ex: 
Try to spend your money wisely (nỗ lực tiêu tiền một cách thông minh) 
I spent 2 weeks traveling around Vietnam (tôi bỏ ra 2 tuần để du lịch quanh Việt Nam) 
She likes to spend time with her friends (cô đấy thích dành thời kì cho bạn hữu) 
Cách phát âm động từ spend (US/ UK)
Dưới đây là cách phát âm đối với các dạng động từ của “spend” 
Phát âm Spend (dạng nguyên thể) 

Phiên âm UK – /spend/

Phiên âm US – /spend/

Phát âm Spends (chia động từ ở ngày nay thứ bậc 3 số ít) 

Phiên âm UK – /spendz/

Phiên âm US – /spendz/

Phát âm Spent (quá khứ & phân từ 2 của spend)

Phiên âm UK – /spent/

Phiên âm US – /spent/

Phát âm Spending (dạng V-ing của spend)

Phiên âm UK – /ˈspendɪŋ/

Phiên âm US – /ˈspendɪŋ/

V1, V2 và V3 của spend
Spend là một động từ bất quy tắc, động từ này khá thông dụng trong văn nói và văn viết tiếng Anh. 
Dưới đây là các dạng của động từ SPEND trong bảng động từ bất quy tắc

V1 của Spend
(Infinitive – động từ nguyên thể)  

V2 của Spend
(Simple past – động từ quá khứ)

V3 của Spend 
(Past participle – quá khứ phân từ) 

To spend

spent

spent

Cách chia động từ spend theo dạng
Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ được chia theo thì, các động từ khác còn lại được chia theo dạng
Đối với những câu mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ thì động từ mặc định chia theo dạng
Động từ spend được chia theo 4 dạng sau đây.

Các dạng

Cách chia

Ví dụ

To_V
Nguyên thể có “to”

To spend

I have enough money to spend 

Bare_V
Nguyên thể (ko có “to”)

spend

Can you spend some hours caring for my kids ? 

Gerund
Danh động từ

spending

I love spending time with my friend 

Past Participle
Phân từ II

spent

She’s spent 2 years trying to learn English 

Cách chia động từ spend trong các thì tiếng anh
Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ spend trong 13 thì tiếng anh. Nếu trong câu chỉ có 1 động từ “spend” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.
Chú thích:

HT: thì ngày nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: hoàn thành tiếp tục

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We

You

They

HT đơn

spend

spend

spends

spend

spend

spend

HT tiếp tục

am spending

are spending

is spending

are spending

are spending

are spending

HT hoàn thành

have spent

have spent

has spent

have spent

have spent

have spent

HT HTTD

have been
spending

have been
spending

has been
spending

have been
spending

have been
spending

have been
spending

QK đơn

spent

spent

spent

spent

spent

spent

QK tiếp tục

was spending

were spending

was spending

were spending

were spending

were spending

QK hoàn thành

had spent

had spent

had spent

had spent

had spent

had spent

QK HTTD

had been
spending

had been
spending

had been
spending

had been
spending

had been
spending

had been
spending

TL đơn

will spend

will spend

will spend

will spend

will spend

will spend

TL gần

am going
to spend

are going
to spend

is going
to spend

are going
to spend

are going
to spend

are going
to spend

TL tiếp tục

will be spending

will be spending

will be spending

will be spending

will be spending

will be spending

TL hoàn thành

will have
spent

will have
spent

will have
spent

will have
spent

will have
spent

will have
spent

TL HTTD

will have
been spending

will have
been spending

will have
been spending

will have
been spending

will have
been spending

will have
been spending

Xem thêm: Cách chia động từ Find trong tiếng Anh 
Cách chia động từ spend trong cấu trúc câu đặc thù

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

 

I

You

He/ she/ it

We

You

They

Câu ĐK loại 2 – Mệnh đề chính

would spend

would spend

would spend

would spend

would spend

would spend

Câu ĐK loại 2
Biến thế của mệnh đề chính

would be
spending

would be
spending

would be
spending

would be
spending

would be
spending

would be
spending

Câu ĐK loại 3 – Mệnh đề chính

would have
spent

would have
spent

would have
spent

would have
spent

would have
spent

would have
spent

Câu ĐK loại 3
Biến thế của mệnh đề chính

would have
been spending

would have
been spending

would have
been spending

would have
been spending

would have
been spending

would have
been spending

Câu giả thiết – HT

spend

spend

spend

spend

spend

spend

Câu giả thiết – QK

spent

spent

spent

spent

spent

spent

Câu giả thiết – QKHT

had spent

had spent

had spent

had spent

had spent

had spent

Câu giả thiết – TL

Should spend

Should spend

Should spend

Should spend

Should spend

Should spend

Trên đây là toàn thể nội dung về cách chia động từ spend, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tin chắc bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn dạng động từ “spend” thích hợp để chia theo bài tập ngữ pháp yêu cầu, đồng thời dùng đúng động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để nhận thêm nhiều tri thức hữu ích nhé. 

  Tài liệu tham khảo

Spend – Ngày truy cập: 09/06/2022

#English General

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sớt bài viết

San sớt

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

#Cách #chia #động #từ #Spend #trong #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Cách #chia #động #từ #Spend #trong #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Cách #chia #động #từ #Spend #trong #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Cách #chia #động #từ #Spend #trong #tiếng #Anh

Spend có tức là gì, dùng trong trường hợp nào và cách chia động từ spend trong tiếng Anh ra sao? Tìm hiểu ngay cùng Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh bài cách chia động từ Spend ngay sau đây ! 

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã giỏi tiếng Anh như người bản xứ & tăng trưởng tiếng nói vượt trội qua các app của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn thành phầm thích hợp cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

ĐĂNG KÝ NGAY!

Spend – Ý nghĩa và cách dùng
Ở phần này, ta sẽ tìm hiểu các dạng của spend, cách đọc và những ý nghĩa cơ bản của động từ này. 
Nghĩa của động từ spend
Spend: sử dụng, dùng, tiêu (tiền), chi 
Ex: 
Try to spend your money wisely (nỗ lực tiêu tiền một cách thông minh) 
I spent 2 weeks traveling around Vietnam (tôi bỏ ra 2 tuần để du lịch quanh Việt Nam) 
She likes to spend time with her friends (cô đấy thích dành thời kì cho bạn hữu) 
Cách phát âm động từ spend (US/ UK)
Dưới đây là cách phát âm đối với các dạng động từ của “spend” 
Phát âm Spend (dạng nguyên thể) 

Phiên âm UK – /spend/

Phiên âm US – /spend/

Phát âm Spends (chia động từ ở ngày nay thứ bậc 3 số ít) 

Phiên âm UK – /spendz/

Phiên âm US – /spendz/

Phát âm Spent (quá khứ & phân từ 2 của spend)

Phiên âm UK – /spent/

Phiên âm US – /spent/

Phát âm Spending (dạng V-ing của spend)

Phiên âm UK – /ˈspendɪŋ/

Phiên âm US – /ˈspendɪŋ/

V1, V2 và V3 của spend
Spend là một động từ bất quy tắc, động từ này khá thông dụng trong văn nói và văn viết tiếng Anh. 
Dưới đây là các dạng của động từ SPEND trong bảng động từ bất quy tắc

V1 của Spend
(Infinitive – động từ nguyên thể)  

V2 của Spend
(Simple past – động từ quá khứ)

V3 của Spend 
(Past participle – quá khứ phân từ) 

To spend

spent

spent

Cách chia động từ spend theo dạng
Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ được chia theo thì, các động từ khác còn lại được chia theo dạng
Đối với những câu mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ thì động từ mặc định chia theo dạng
Động từ spend được chia theo 4 dạng sau đây.

Các dạng

Cách chia

Ví dụ

To_V
Nguyên thể có “to”

To spend

I have enough money to spend 

Bare_V
Nguyên thể (ko có “to”)

spend

Can you spend some hours caring for my kids ? 

Gerund
Danh động từ

spending

I love spending time with my friend 

Past Participle
Phân từ II

spent

She’s spent 2 years trying to learn English 

Cách chia động từ spend trong các thì tiếng anh
Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ spend trong 13 thì tiếng anh. Nếu trong câu chỉ có 1 động từ “spend” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.
Chú thích:

HT: thì ngày nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: hoàn thành tiếp tục

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We

You

They

HT đơn

spend

spend

spends

spend

spend

spend

HT tiếp tục

am spending

are spending

is spending

are spending

are spending

are spending

HT hoàn thành

have spent

have spent

has spent

have spent

have spent

have spent

HT HTTD

have been
spending

have been
spending

has been
spending

have been
spending

have been
spending

have been
spending

QK đơn

spent

spent

spent

spent

spent

spent

QK tiếp tục

was spending

were spending

was spending

were spending

were spending

were spending

QK hoàn thành

had spent

had spent

had spent

had spent

had spent

had spent

QK HTTD

had been
spending

had been
spending

had been
spending

had been
spending

had been
spending

had been
spending

TL đơn

will spend

will spend

will spend

will spend

will spend

will spend

TL gần

am going
to spend

are going
to spend

is going
to spend

are going
to spend

are going
to spend

are going
to spend

TL tiếp tục

will be spending

will be spending

will be spending

will be spending

will be spending

will be spending

TL hoàn thành

will have
spent

will have
spent

will have
spent

will have
spent

will have
spent

will have
spent

TL HTTD

will have
been spending

will have
been spending

will have
been spending

will have
been spending

will have
been spending

will have
been spending

Xem thêm: Cách chia động từ Find trong tiếng Anh 
Cách chia động từ spend trong cấu trúc câu đặc thù

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

 

I

You

He/ she/ it

We

You

They

Câu ĐK loại 2 – Mệnh đề chính

would spend

would spend

would spend

would spend

would spend

would spend

Câu ĐK loại 2
Biến thế của mệnh đề chính

would be
spending

would be
spending

would be
spending

would be
spending

would be
spending

would be
spending

Câu ĐK loại 3 – Mệnh đề chính

would have
spent

would have
spent

would have
spent

would have
spent

would have
spent

would have
spent

Câu ĐK loại 3
Biến thế của mệnh đề chính

would have
been spending

would have
been spending

would have
been spending

would have
been spending

would have
been spending

would have
been spending

Câu giả thiết – HT

spend

spend

spend

spend

spend

spend

Câu giả thiết – QK

spent

spent

spent

spent

spent

spent

Câu giả thiết – QKHT

had spent

had spent

had spent

had spent

had spent

had spent

Câu giả thiết – TL

Should spend

Should spend

Should spend

Should spend

Should spend

Should spend

Trên đây là toàn thể nội dung về cách chia động từ spend, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tin chắc bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn dạng động từ “spend” thích hợp để chia theo bài tập ngữ pháp yêu cầu, đồng thời dùng đúng động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để nhận thêm nhiều tri thức hữu ích nhé. 

  Tài liệu tham khảo

Spend – Ngày truy cập: 09/06/2022

#English General

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sớt bài viết

San sớt

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bạn thấy bài viết Cách chia động từ Spend trong tiếng Anh

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm kiếm ko, nếu  ko hãy comment góp ý bên dưới để Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh cải thiện nội dung cho độc giả nhé!

#Cách #chia #động #từ #Spend #trong #tiếng #Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button