Mẹ Và BéSau Sinh

Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

Bạn đang xem bài viết về chủ để : Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

tại website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức Có con 1 – 12 tuổi tại đây => Có con 1 – 12 tuổi

Liên kết để bơi cho tiêu chuẩn? Cụ thể, “bơi” lúc chia ra trong từng trường hợp sẽ như thế nào? Tra ngay cách chia động từ “bơi” nhanh nhất theo bảng cách chia động từ 12 thì và 4 dạng dưới đây.

Bơi lội – Ý nghĩa và Cách sử dụng

Trong phần này, chúng ta sẽ học các dạng của động từ bơi, cách đọc và ý nghĩa cơ bản của nó.

Ý nghĩa của động từ bơi

Bơi lội: Bơi lội

Bán tại:

Cô đấy đi bơi với bạn hữu mỗi tuần một lần

Tôi ko biết bơi (tôi ko biết bơi)

2. Bơi lội: Bơi nhanh

Ex: He swam into the room (anh đấy lao vào phòng)

3. Bơi: Tràn trề, ướt đẫm (nước mắt)

Ví dụ: Đôi mắt của cô đấy đang bơi với những giọt nước mắt

Cách phát âm pool verb (US / UK)

Đây là cách phát âm cho các dạng động từ của “bơi”

Phát âm Swim (infinitive)

 • Phát âm tiếng Anh – / swɪm /

 • Phát âm US – / swɪm /

Phát âm Swims (chia ở thứ bậc 3 số ít hiện nay)

 • Chuyển ngữ ở Anh – / swɪmz /

 • Phát âm US – / swɪmz /

Phát âm Swam (quá khứ bơi lội)

 • Phát âm tiếng Anh – / swæm /

 • Phát âm US – / swæm /

Phát âm Swum (phần 2 của bơi)

 • Phát âm tiếng Anh – / swʌm /

 • Phát âm US – / swʌm /

Phát âm Bơi (dạng bơi V-ing)

 • Phát âm tiếng Anh – / ˈswɪmɪŋ /

 • Phát âm US – / ˈswɪmɪŋ /

V1, V2 và V3 lúc bơi

Bơi lội là một động từ bất quy tắc, khá phổ quát trong tiếng Anh nói và viết.

Dưới đây là các dạng của động từ SWIM trong bảng động từ bất quy tắc

Bơi của V1

(Infinitive – vô tận)

V2 bằng cách bơi

(Quá khứ đơn – động từ quá khứ)

V3 bằng cách bơi

(quá khứ phân từ – quá khứ phân từ)

Bơi

đã bơi

bơi

Cách chia động từ bơi theo mẫu

Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ mới được chia theo thì, các động từ còn lại được chia theo dạng sau.

Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia ở dạng.

Động từ bơi được phân thành 4 dạng sau.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với “lớn”

Bơi

Tôi chỉ mới học bơi

Bare_ DRAW

Vô hạn (ko có “to”)

bơi

Bạn đã biết bơi ngửa chưa?

Danh động từ

danh động từ

bơi lội

Tôi thích đi bơi ở bể bơi 4 mùa

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

bơi

Cô đấy đã bơi dưới nước trong 2 giờ

Cách chia động từ bơi trong các thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ bơi trong 13 thì tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ “bơi” ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

 • HT: thì hiện nay

 • QK: thì quá khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: liên tục xuất sắc

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

bơi

bơi

bơi lội

bơi

bơi

bơi

HT tiếp tục

bơi lội

đang bơi

đang bơi

đang bơi

đang bơi

đang bơi

HT đã hoàn thành

có swum

có swum

đã bơi

có swum

có swum

có swum

HT HTTD

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

QK đơn

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

QK tiếp tục

đã bơi

đang bơi

đã bơi

đang bơi

đang bơi

đang bơi

QK đã hoàn thành

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

QK HTTD

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

TL đơn

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

TL gần

đang đi

bơi

đang đi

bơi

sẽ

bơi

đang đi

bơi

đang đi

bơi

đang đi

bơi

TL tiếp tục

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

TL đã hoàn thành

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

TL HTTD

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

xem thêm: Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

Cách chia động từ bơi trong cấu trúc câu đặc trưng

Ghi chú:

TK – Câu điều kiện

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Giới từ 2 – Mệnh đề chính

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

Loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

Loại 3 – Mệnh đề chính

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

Loại 3

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

Câu Tiễn – HT

bơi

bơi

bơi

bơi

bơi

bơi

Câu giả thiết – QK

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

Câu giả thiết – QKHT

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

Câu giả thiết – TL

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi


Đây là toàn thể nội dung về liên hợp để bơi, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chắc rằng bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn đúng dạng động từ “bơi” để chia theo yêu cầu bài tập ngữ pháp, đồng thời sử dụng xác thực động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để có thêm nhiều kiến ​​thức có ích.

Thông tin thêm về Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

Hình Ảnh về: Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

Video về: Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

Wiki về Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

-

Liên kết để bơi cho tiêu chuẩn? Cụ thể, "bơi" lúc chia ra trong từng trường hợp sẽ như thế nào? Tra ngay cách chia động từ "bơi" nhanh nhất theo bảng cách chia động từ 12 thì và 4 dạng dưới đây.

Bơi lội - Ý nghĩa và Cách sử dụng

Trong phần này, chúng ta sẽ học các dạng của động từ bơi, cách đọc và ý nghĩa cơ bản của nó.

Ý nghĩa của động từ bơi

Bơi lội: Bơi lội

Bán tại:

Cô đấy đi bơi với bạn hữu mỗi tuần một lần

Tôi ko biết bơi (tôi ko biết bơi)

2. Bơi lội: Bơi nhanh

Ex: He swam into the room (anh đấy lao vào phòng)

3. Bơi: Tràn trề, ướt đẫm (nước mắt)

Ví dụ: Đôi mắt của cô đấy đang bơi với những giọt nước mắt

Cách phát âm pool verb (US / UK)

Đây là cách phát âm cho các dạng động từ của "bơi"

Phát âm Swim (infinitive)

 • Phát âm tiếng Anh - / swɪm /

 • Phát âm US - / swɪm /

Phát âm Swims (chia ở thứ bậc 3 số ít hiện nay)

 • Chuyển ngữ ở Anh - / swɪmz /

 • Phát âm US - / swɪmz /

Phát âm Swam (quá khứ bơi lội)

 • Phát âm tiếng Anh - / swæm /

 • Phát âm US - / swæm /

Phát âm Swum (phần 2 của bơi)

 • Phát âm tiếng Anh - / swʌm /

 • Phát âm US - / swʌm /

Phát âm Bơi (dạng bơi V-ing)

 • Phát âm tiếng Anh - / ˈswɪmɪŋ /

 • Phát âm US - / ˈswɪmɪŋ /

V1, V2 và V3 lúc bơi

Bơi lội là một động từ bất quy tắc, khá phổ quát trong tiếng Anh nói và viết.

Dưới đây là các dạng của động từ SWIM trong bảng động từ bất quy tắc

Bơi của V1

(Infinitive - vô tận)

V2 bằng cách bơi

(Quá khứ đơn - động từ quá khứ)

V3 bằng cách bơi

(quá khứ phân từ - quá khứ phân từ)

Bơi

đã bơi

bơi

Cách chia động từ bơi theo mẫu

Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ mới được chia theo thì, các động từ còn lại được chia theo dạng sau.

Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia ở dạng.

Động từ bơi được phân thành 4 dạng sau.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với "lớn"

Bơi

Tôi chỉ mới học bơi

Bare_ DRAW

Vô hạn (ko có "to")

bơi

Bạn đã biết bơi ngửa chưa?

Danh động từ

danh động từ

bơi lội

Tôi thích đi bơi ở bể bơi 4 mùa

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

bơi

Cô đấy đã bơi dưới nước trong 2 giờ

Cách chia động từ bơi trong các thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ bơi trong 13 thì tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ "bơi" ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

 • HT: thì hiện nay

 • QK: thì quá khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: liên tục xuất sắc

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

bơi

bơi

bơi lội

bơi

bơi

bơi

HT tiếp tục

bơi lội

đang bơi

đang bơi

đang bơi

đang bơi

đang bơi

HT đã hoàn thành

có swum

có swum

đã bơi

có swum

có swum

có swum

HT HTTD

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

QK đơn

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

QK tiếp tục

đã bơi

đang bơi

đã bơi

đang bơi

đang bơi

đang bơi

QK đã hoàn thành

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

QK HTTD

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

TL đơn

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

TL gần

đang đi

bơi

đang đi

bơi

sẽ

bơi

đang đi

bơi

đang đi

bơi

đang đi

bơi

TL tiếp tục

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

TL đã hoàn thành

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

TL HTTD

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

xem thêm: Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

Cách chia động từ bơi trong cấu trúc câu đặc trưng

Ghi chú:

TK - Câu điều kiện

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Giới từ 2 - Mệnh đề chính

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

Loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

Loại 3 - Mệnh đề chính

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

Loại 3

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

Câu Tiễn - HT

bơi

bơi

bơi

bơi

bơi

bơi

Câu giả thiết - QK

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

Câu giả thiết - QKHT

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

Câu giả thiết - TL

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi


Đây là toàn thể nội dung về liên hợp để bơi, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chắc rằng bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn đúng dạng động từ “bơi” để chia theo yêu cầu bài tập ngữ pháp, đồng thời sử dụng xác thực động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để có thêm nhiều kiến ​​thức có ích.

[rule_{ruleNumber}]

Liên kết để bơi cho tiêu chuẩn? Cụ thể, “bơi” lúc chia ra trong từng trường hợp sẽ như thế nào? Tra ngay cách chia động từ “bơi” nhanh nhất theo bảng cách chia động từ 12 thì và 4 dạng dưới đây.

Bơi lội – Ý nghĩa và Cách sử dụng

Trong phần này, chúng ta sẽ học các dạng của động từ bơi, cách đọc và ý nghĩa cơ bản của nó.

Ý nghĩa của động từ bơi

Bơi lội: Bơi lội

Bán tại:

Cô đấy đi bơi với bạn hữu mỗi tuần một lần

Tôi ko biết bơi (tôi ko biết bơi)

2. Bơi lội: Bơi nhanh

Ex: He swam into the room (anh đấy lao vào phòng)

3. Bơi: Tràn trề, ướt đẫm (nước mắt)

Ví dụ: Đôi mắt của cô đấy đang bơi với những giọt nước mắt

Cách phát âm pool verb (US / UK)

Đây là cách phát âm cho các dạng động từ của “bơi”

Phát âm Swim (infinitive)

 • Phát âm tiếng Anh – / swɪm /

 • Phát âm US – / swɪm /

Phát âm Swims (chia ở thứ bậc 3 số ít hiện nay)

 • Chuyển ngữ ở Anh – / swɪmz /

 • Phát âm US – / swɪmz /

Phát âm Swam (quá khứ bơi lội)

 • Phát âm tiếng Anh – / swæm /

 • Phát âm US – / swæm /

Phát âm Swum (phần 2 của bơi)

 • Phát âm tiếng Anh – / swʌm /

 • Phát âm US – / swʌm /

Phát âm Bơi (dạng bơi V-ing)

 • Phát âm tiếng Anh – / ˈswɪmɪŋ /

 • Phát âm US – / ˈswɪmɪŋ /

V1, V2 và V3 lúc bơi

Bơi lội là một động từ bất quy tắc, khá phổ quát trong tiếng Anh nói và viết.

Dưới đây là các dạng của động từ SWIM trong bảng động từ bất quy tắc

Bơi của V1

(Infinitive – vô tận)

V2 bằng cách bơi

(Quá khứ đơn – động từ quá khứ)

V3 bằng cách bơi

(quá khứ phân từ – quá khứ phân từ)

Bơi

đã bơi

bơi

Cách chia động từ bơi theo mẫu

Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ mới được chia theo thì, các động từ còn lại được chia theo dạng sau.

Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia ở dạng.

Động từ bơi được phân thành 4 dạng sau.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với “lớn”

Bơi

Tôi chỉ mới học bơi

Bare_ DRAW

Vô hạn (ko có “to”)

bơi

Bạn đã biết bơi ngửa chưa?

Danh động từ

danh động từ

bơi lội

Tôi thích đi bơi ở bể bơi 4 mùa

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

bơi

Cô đấy đã bơi dưới nước trong 2 giờ

Cách chia động từ bơi trong các thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ bơi trong 13 thì tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ “bơi” ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

 • HT: thì hiện nay

 • QK: thì quá khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: liên tục xuất sắc

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

bơi

bơi

bơi lội

bơi

bơi

bơi

HT tiếp tục

bơi lội

đang bơi

đang bơi

đang bơi

đang bơi

đang bơi

HT đã hoàn thành

có swum

có swum

đã bơi

có swum

có swum

có swum

HT HTTD

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

đã được

bơi lội

QK đơn

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

QK tiếp tục

đã bơi

đang bơi

đã bơi

đang bơi

đang bơi

đang bơi

QK đã hoàn thành

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

QK HTTD

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

đã từng

bơi lội

TL đơn

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

TL gần

đang đi

bơi

đang đi

bơi

sẽ

bơi

đang đi

bơi

đang đi

bơi

đang đi

bơi

TL tiếp tục

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

TL đã hoàn thành

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

TL HTTD

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

xem thêm: Cách chia động từ Viết bằng tiếng Anh

Cách chia động từ bơi trong cấu trúc câu đặc trưng

Ghi chú:

TK – Câu điều kiện

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Giới từ 2 – Mệnh đề chính

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

sẽ bơi

Loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

sẽ là

bơi lội

Loại 3 – Mệnh đề chính

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

sẽ có

bơi

Loại 3

Biến thể của mệnh đề chính

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

sẽ có

đã bơi

Câu Tiễn – HT

bơi

bơi

bơi

bơi

bơi

bơi

Câu giả thiết – QK

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

Câu giả thiết – QKHT

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

đã bơi

Câu giả thiết – TL

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi

Nên bơi


Đây là toàn thể nội dung về liên hợp để bơi, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh chắc rằng bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn đúng dạng động từ “bơi” để chia theo yêu cầu bài tập ngữ pháp, đồng thời sử dụng xác thực động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để có thêm nhiều kiến ​​thức có ích.

#Cách #chia #động #từ #Bơi #lội #trong #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Cách #chia #động #từ #Bơi #lội #trong #tiếng #Anh

Cách chia động từ swim thế nào cho chuẩn? Cụ thể “swim” lúc được chia trong từng trường hợp sẽ như thế nào? Tra ngay cách chia động từ “swim” nhanh nhất theo bảng tổng hợp chia động từ write theo 12 thì và 4 dạng dưới đây.

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã giỏi tiếng Anh như người bản xứ & tăng trưởng tiếng nói vượt trội qua các app của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn thành phầm thích hợp cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

ĐĂNG KÝ NGAY!

Swim – Ý nghĩa và cách dùng
Ở phần này, ta sẽ tìm hiểu các dạng của động từ swim, cách đọc và những ý nghĩa cơ bản của động từ này. 
Nghĩa của động từ swim
Swim: Bơi 
Ex:
She goes swimming with her friends once a week (cô đấy đi bơi với bạn một lần một tuần) 
I can’t swim (tôi ko thể bơi) 
2. Swim:Lướt nhanh 
Ex: He swam into the room (anh ta lướt nhanh vào trong phòng) 
3. Swim: Tràn trề, ướt đẫm (nước mắt) 
Ex: Her eyes are swimming with tears (mắt cô ta đẫm lệ) 
Cách phát âm động từ swim (US/ UK)
Dưới đây là cách phát âm đối với các dạng động từ của “swim” 
Phát âm Swim (dạng nguyên thể) 

Phiên âm UK – /swɪm/

Phiên âm US – /swɪm/

Phát âm Swims (chia động từ ở hiện nay thứ bậc 3 số ít) 

Phiên âm UK – /swɪmz/

Phiên âm US – /swɪmz/

Phát âm Swam (quá khứ của swim)

Phiên âm UK – /swæm/

Phiên âm US – /swæm/

Phát âm Swum (phân từ 2 của swim)

Phiên âm UK – /swʌm/

Phiên âm US – /swʌm/

Phát âm Swimming (dạng V-ing của swim)

Phiên âm UK – /ˈswɪmɪŋ/

Phiên âm US – /ˈswɪmɪŋ/

V1, V2 và V3 của swim
Swim là một động từ bất quy tắc, động từ này khá thông dụng trong văn nói và văn viết tiếng Anh. 
Dưới đây là các dạng của động từ SWIM trong bảng động từ bất quy tắc

V1 của Swim
(Infinitive – động từ nguyên thể)  

V2 của Swim
(Simple past – động từ quá khứ)

V3 của Swim 
(Past participle – quá khứ phân từ) 

To swim

swam

swum

Cách chia động từ swim theo dạng
Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ được chia theo thì, các động từ khác còn lại được chia theo dạng
Đối với những câu mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ thì động từ mặc định chia theo dạng
Động từ swim được chia theo 4 dạng sau đây.

Các dạng

Cách chia

Ví dụ

To_V
Nguyên thể có “to”

To swim

I’ve only just learned to swim

Bare_V
Nguyên thể (ko có “to”)

swim

Can you swim backstroke yet?

Gerund
Danh động từ

swimming

I like going swimming in 4 Season pool 

Past Participle
Phân từ II

swum

She has swum underwater for 2 hours 

Cách chia động từ swim trong các thì tiếng anh
Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ swim trong 13 thì tiếng anh. Nếu trong câu chỉ có 1 động từ “swim” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.
Chú thích:

HT: thì hiện nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: hoàn thành tiếp tục 

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We

You

They

HT đơn

swim

swim

swims

swim

swim

swim

HT tiếp tục

am swimming

are swimming

is swimming

are swimming

are swimming

are swimming

HT hoàn thành

have swum

have swum

has swum

have swum

have swum

have swum

HT HTTD

have been
swimming

have been
swimming

has been
swimming

have been
swimming

have been
swimming

have been
swimming

QK đơn

swam

swam

swam

swam

swam

swam

QK tiếp tục

was swimming

were swimming

was swimming

were swimming

were swimming

were swimming

QK hoàn thành

had swum

had swum

had swum

had swum

had swum

had swum

QK HTTD

had been
swimming

had been
swimming

had been
swimming

had been
swimming

had been
swimming

had been
swimming

TL đơn

will swim

will swim

will swim

will swim

will swim

will swim

TL gần

am going
to swim

are going
to swim

is going
to swim

are going
to swim

are going
to swim

are going
to swim

TL tiếp tục

will be swimming

will be swimming

will be swimming

will be swimming

will be swimming

will be swimming

TL hoàn thành

will have
swum

will have
swum

will have
swum

will have
swum

will have
swum

will have
swum

TL HTTD

will have
been swimming

will have
been swimming

will have
been swimming

will have
been swimming

will have
been swimming

will have
been swimming

Xem thêm: Cách chia động từ Write trong tiếng Anh
Cách chia động từ swim trong cấu trúc câu đặc trưng
Chú thích:
ĐK – Câu điều kiện 

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

 

I

You

He/ she/ it

We

You

They

ĐK loại 2 – Mệnh đề chính

would swim

would swim

would swim

would swim

would swim

would swim

ĐK loại 2
Biến thế của mệnh đề chính

would be
swimming

would be
swimming

would be
swimming

would be
swimming

would be
swimming

would be
swimming

ĐK loại 3 – Mệnh đề chính

would have
swum

would have
swum

would have
swum

would have
swum

would have
swum

would have
swum

ĐK loại 3
Biến thế của mệnh đề chính

would have
been swimming

would have
been swimming

would have
been swimming

would have
been swimming

would have
been swimming

would have
been swimming

Câu giả thiết – HT

swim

swim

swim

swim

swim

swim

Câu giả thiết – QK

swam

swam

swam

swam

swam

swam

Câu giả thiết – QKHT

had swum

had swum

had swum

had swum

had swum

had swum

Câu giả thiết – TL

Should swim

Should swim

Should swim

Should swim

Should swim

Should swim

Trên đây là toàn thể nội dung về cách chia động từ swim, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tin chắc bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn dạng động từ “swim” thích hợp để chia theo bài tập ngữ pháp yêu cầu, đồng thời dùng đúng động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để nhận thêm nhiều tri thức hữu ích nhé. 

  Tài liệu tham khảo

Swim – Ngày truy cập: 09/06/2022
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/swim_1?q=swim 

#English General

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sớt bài viết

San sớt

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

#Cách #chia #động #từ #Bơi #lội #trong #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Cách #chia #động #từ #Bơi #lội #trong #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Cách #chia #động #từ #Bơi #lội #trong #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Cách #chia #động #từ #Bơi #lội #trong #tiếng #Anh

Cách chia động từ swim thế nào cho chuẩn? Cụ thể “swim” lúc được chia trong từng trường hợp sẽ như thế nào? Tra ngay cách chia động từ “swim” nhanh nhất theo bảng tổng hợp chia động từ write theo 12 thì và 4 dạng dưới đây.

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã giỏi tiếng Anh như người bản xứ & tăng trưởng tiếng nói vượt trội qua các app của Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Đăng ký ngay để được Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tư vấn thành phầm thích hợp cho con.

*Vui lòng rà soát lại họ tên

*Vui lòng rà soát lại SĐT

ĐĂNG KÝ NGAY!

Swim – Ý nghĩa và cách dùng
Ở phần này, ta sẽ tìm hiểu các dạng của động từ swim, cách đọc và những ý nghĩa cơ bản của động từ này. 
Nghĩa của động từ swim
Swim: Bơi 
Ex:
She goes swimming with her friends once a week (cô đấy đi bơi với bạn một lần một tuần) 
I can’t swim (tôi ko thể bơi) 
2. Swim:Lướt nhanh 
Ex: He swam into the room (anh ta lướt nhanh vào trong phòng) 
3. Swim: Tràn trề, ướt đẫm (nước mắt) 
Ex: Her eyes are swimming with tears (mắt cô ta đẫm lệ) 
Cách phát âm động từ swim (US/ UK)
Dưới đây là cách phát âm đối với các dạng động từ của “swim” 
Phát âm Swim (dạng nguyên thể) 

Phiên âm UK – /swɪm/

Phiên âm US – /swɪm/

Phát âm Swims (chia động từ ở hiện nay thứ bậc 3 số ít) 

Phiên âm UK – /swɪmz/

Phiên âm US – /swɪmz/

Phát âm Swam (quá khứ của swim)

Phiên âm UK – /swæm/

Phiên âm US – /swæm/

Phát âm Swum (phân từ 2 của swim)

Phiên âm UK – /swʌm/

Phiên âm US – /swʌm/

Phát âm Swimming (dạng V-ing của swim)

Phiên âm UK – /ˈswɪmɪŋ/

Phiên âm US – /ˈswɪmɪŋ/

V1, V2 và V3 của swim
Swim là một động từ bất quy tắc, động từ này khá thông dụng trong văn nói và văn viết tiếng Anh. 
Dưới đây là các dạng của động từ SWIM trong bảng động từ bất quy tắc

V1 của Swim
(Infinitive – động từ nguyên thể)  

V2 của Swim
(Simple past – động từ quá khứ)

V3 của Swim 
(Past participle – quá khứ phân từ) 

To swim

swam

swum

Cách chia động từ swim theo dạng
Trong một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ xếp sau chủ ngữ được chia theo thì, các động từ khác còn lại được chia theo dạng
Đối với những câu mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ thì động từ mặc định chia theo dạng
Động từ swim được chia theo 4 dạng sau đây.

Các dạng

Cách chia

Ví dụ

To_V
Nguyên thể có “to”

To swim

I’ve only just learned to swim

Bare_V
Nguyên thể (ko có “to”)

swim

Can you swim backstroke yet?

Gerund
Danh động từ

swimming

I like going swimming in 4 Season pool 

Past Participle
Phân từ II

swum

She has swum underwater for 2 hours 

Cách chia động từ swim trong các thì tiếng anh
Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ swim trong 13 thì tiếng anh. Nếu trong câu chỉ có 1 động từ “swim” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.
Chú thích:

HT: thì hiện nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: hoàn thành tiếp tục 

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We

You

They

HT đơn

swim

swim

swims

swim

swim

swim

HT tiếp tục

am swimming

are swimming

is swimming

are swimming

are swimming

are swimming

HT hoàn thành

have swum

have swum

has swum

have swum

have swum

have swum

HT HTTD

have been
swimming

have been
swimming

has been
swimming

have been
swimming

have been
swimming

have been
swimming

QK đơn

swam

swam

swam

swam

swam

swam

QK tiếp tục

was swimming

were swimming

was swimming

were swimming

were swimming

were swimming

QK hoàn thành

had swum

had swum

had swum

had swum

had swum

had swum

QK HTTD

had been
swimming

had been
swimming

had been
swimming

had been
swimming

had been
swimming

had been
swimming

TL đơn

will swim

will swim

will swim

will swim

will swim

will swim

TL gần

am going
to swim

are going
to swim

is going
to swim

are going
to swim

are going
to swim

are going
to swim

TL tiếp tục

will be swimming

will be swimming

will be swimming

will be swimming

will be swimming

will be swimming

TL hoàn thành

will have
swum

will have
swum

will have
swum

will have
swum

will have
swum

will have
swum

TL HTTD

will have
been swimming

will have
been swimming

will have
been swimming

will have
been swimming

will have
been swimming

will have
been swimming

Xem thêm: Cách chia động từ Write trong tiếng Anh
Cách chia động từ swim trong cấu trúc câu đặc trưng
Chú thích:
ĐK – Câu điều kiện 

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

 

I

You

He/ she/ it

We

You

They

ĐK loại 2 – Mệnh đề chính

would swim

would swim

would swim

would swim

would swim

would swim

ĐK loại 2
Biến thế của mệnh đề chính

would be
swimming

would be
swimming

would be
swimming

would be
swimming

would be
swimming

would be
swimming

ĐK loại 3 – Mệnh đề chính

would have
swum

would have
swum

would have
swum

would have
swum

would have
swum

would have
swum

ĐK loại 3
Biến thế của mệnh đề chính

would have
been swimming

would have
been swimming

would have
been swimming

would have
been swimming

would have
been swimming

would have
been swimming

Câu giả thiết – HT

swim

swim

swim

swim

swim

swim

Câu giả thiết – QK

swam

swam

swam

swam

swam

swam

Câu giả thiết – QKHT

had swum

had swum

had swum

had swum

had swum

had swum

Câu giả thiết – TL

Should swim

Should swim

Should swim

Should swim

Should swim

Should swim

Trên đây là toàn thể nội dung về cách chia động từ swim, Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh tin chắc bạn đã hiểu và sẽ dễ dàng chọn dạng động từ “swim” thích hợp để chia theo bài tập ngữ pháp yêu cầu, đồng thời dùng đúng động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi phân mục học tiếng Anh từ Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh hàng ngày để nhận thêm nhiều tri thức hữu ích nhé. 

  Tài liệu tham khảo

Swim – Ngày truy cập: 09/06/2022
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/swim_1?q=swim 

#English General

.share-box {
position: relative;
display: flex;
align-items: center;
float: right;
}

.share-box .share-title {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
align-items: center;
height: 30px;
float:right;
}

.share-box .img-share {
width: 20px;
height: 20px;
margin-left: 8px;
}

.share-box .share-content {
padding: 10px 14px 18px;
width: 340px;
position: absolute;
top: 42px;
background: #fff;
right: 0;
border-radius: 5px;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
display: none;
z-index: 10;
}
.share-box .share-content .share-content-arrow {
width: 50px;
height: 25px;
position: absolute;
top: -25px;
right: 40px;
transform: translateX(-50%);
overflow: hidden;
}

.share-box .share-content .share-content-arrow::before {
content: “”;
position: absolute;
width: 20px;
height: 20px;
background: white;
transform: translateX(-50%) translateY(80%) rotate(45deg);
top: 0;
left: 50%;
box-shadow: 4px 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.share-box .share-content .share-social {
padding: 15px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.share-box .share-content .share-social span {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #4e4c50;
}

.share-box .share-content p {
margin-top: 16px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-box .share-content .copy-text {
position: relative;
padding: 10px;
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 10px;
display: flex;
margin-top: 8px;
}

.share-content .copy-text input.url {
font-size: 14px;
border: none;
outline: none;
width: 88%;
}

.share-content .copy-text button {
position: absolute;
top: 50%;
right: 6px;
background: #2d87f3;
padding: 8px;
color: #fff;
border-radius: 6px;
transform: translateY(-50%);
}

.share-content .copy-text button:active {
opacity: 0.6;
}

.share-content .copy-text button:after {
position: absolute;
content: “Đã sao chép”;
top: 48px;
right: -20px;
padding: 10px;
font-size: 14px;
border-radius: 14px;
background: #2d87f3;
color: #fff;
display: none;
white-space: nowrap;
}

.share-content .copy-text button:before {
position: absolute;
top: 34px;
right: 5px;
content: “”;
border-width: 8px;
border-style: solid;
border-color: transparent transparent #2d87f3 transparent;
display: none;
}

.share-content .copy-text.active button:before,
.share-content .copy-text.active button:after {
display: block;
}

San sớt bài viết

San sớt

Sao chép đường dẫn

$(document).ready(function () {
let postUrl = window.location.href;
$(‘.share-content .copy-text input.url’).val(postUrl);
shareSocial($(‘.share-box’), $(‘.share-box .share-content .copy-text’), postUrl);
})
function shareSocial(shareBox, copyText, url) {
toggleShareBox(shareBox, url);
copyUrl(copyText);
}
function toggleShareBox(shareBox, postUrl) {
shareBox.children(‘.share-title’).click(async (event) => {
if (navigator.share && window.mobileAndTabletCheck()) {
await navigator.share({
url: `${postUrl}`
})
} else {
shareBox.children(‘.share-content’).toggle();
event.stopPropagation();
}
});
shareBox.children(‘.share-content’).click(function (event) {
event.stopPropagation();
})
$(document).click(function () {
shareBox.children(‘.share-content’).hide();
})
}
function copyUrl(copyText) {
copyText.children(‘button’).click(function (event) {
copyText.children(‘input.url’).select();
document.execCommand(‘copy’);
copyText.addClass(‘active’);
window.getSelection().removeAllRanges();
event.stopPropagation();
setTimeout(function () {
copyText.removeClass(‘active’);
}, 2500);
})
}

Alice Nguyen
Chỉnh sửa viên tại Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh
Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời khắc vàng uốn nắn con trẻ là lúc nhỏ còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây – cùng với tiếng Anh Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “mến thương và giáo dục trẻ đúng mực”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bạn thấy bài viết Cách chia động từ Bơi lội trong tiếng Anh

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm kiếm ko, nếu  ko hãy comment góp ý bên dưới để Website Chuẩn Bị Đồ Sơ Sinh cải thiện nội dung cho độc giả nhé!

#Cách #chia #động #từ #Bơi #lội #trong #tiếng #Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button