Xây dựng chương trình diễn tập sự cố hóa chất

Thực tế cho thấy việc sử dụng, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lưu giữ hóa chất luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn do sự cố tràn đổ, cháy nổ… Do đó để chủ động phòng ngừa và kịp thời ứng phó một cách nhanh chóng, hiệu quả thì việc tổ chức diễn tập sự cố hóa chất là hết sức cần thiết.
Như hầu hết chúng ta đều nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng chương trình, kế hoạch, đặc biệt là trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất  bởi nó giúp đề ra mục tiêu, thiết lập trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân đối với tập thể và cộng đồng. Tương tự như vậy, khi có các hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến hóa chất  thì bên cạnh các biện pháp phòng ngừa thì cần thường xuyên, định kỳ thực hiện diễn tập sự cố hóa chất để cho người lao động thấy rõ các tác động tiêu cực, nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố hóa chất, đồng thời trang bị cho họ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể kịp thời ứng phó, hạn chế tối đa các ảnh hưởng, thiệt hại về người, tài sản và với môi trường trong trường hợp phát sinh sự cố hóa chất.
Trước khi xây dựng chương trình, kế hoạch diễn tập sự cố hóa chất thì người sử dụng lao động hoặc lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận chuyển hóa chất cần tổ chức các buổi tập huấn, các khóa đào tạo an toàn hóa chất cho người lao động trực tiếp tiếp xúc, làm việc với hóa chất. Thông qua các khóa học này, người lao động có được những hiểu biết cơ bản đối với từng loại hóa chất cũng như mức độ độc hại, khả năng gây hại nếu không bảo quản phù hợp, đặc biệt là các tác động đối với bản thân người lao động, nguy cơ cháy nổ, tràn đổ làm thiệt hại tới  tài sản và ảnh hưởng tới môi trường sống. Căn cứ vào đó, doanh nghiệp có những biện pháp thiết thực và cụ thể hơn để nâng cao sự phòng ngừa, hạn chế tối đa các trường hợp, tính huống không đảm bảo an toàn hóa chất như trang bị đồ dùng, phương tiện bảo hộ phù hợp cho người lao động, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đúng nội quy an toàn hóa chất trong đó tổ chức diễn tập sự cố hóa chất là một biện pháp đặc biệt quan trọng.
Trong quá trình diễn tập sự cố hóa chất, đơn vị tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp đồng bộ, linh hoạt với các bộ phận và cá nhân liên quan với các việc làm cụ thể sau:
– Trường hợp bị tràn đổ, rò rỉ hóa chất (ở mức độ nhỏ) thì lập tức tiến hành thông gió cho địa điểm bị tràn đổ, tiến hành cách ly với các nguồn cháy nổ, đồng thời sử dụng những vật liệu trơ để gấp thụ khối lượng hóa chất đã bị tràn đổ. Tuy nhiên khi diễn tập sự cố hóa chất, đơn vị tổ chức thực hiện cũng nên có các tình huống giả định cho sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất ở diện rộng nhằm huấn luyện cho người lao động những kỹ năng để cô lập hoàn toàn khi vực xảy ra sự cố. 
– Trường hợp xảy ra cháy nổ thì cần triển khai nhanh chóng các biện pháp phòng cháy chữa cháy phù hợp, tùy thuộc mức độ đặc tính của đám cháy để sử dụng cách thức, phương tiện nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản một cách hiệu quả nhất.