Tiêu chuẩn ISO 45001

Hàng năm, trên toàn cầu có hàng triệu người lao động bị thương hoặc thiệt mạng do tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Các tổ chức trên thế giới nhận thức được nhu cầu phải cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm khả năng xảy ra tai nạn đồng thời thể hiện rằng họ đang quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Việc ban hành và từng bước đưa iso 45001 áp dụng trên thực tế có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, giảm thiểu các nguy co gây tai nạn cho người lao động. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là ISO 45001 là gì? Các yêu cầu để đạt được tiêu chuẩn này  cụ thể ra sao?
ISO 45001 được biết đến là Tiêu chuẩn quốc tế mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp . Tiêu chuẩn này cung cấp mô hình đã được thế giới chấp nhận nhằm bảo vệ nhân viên cũng như tính bền vững của tổ chức. ISO 45001 được soạn thảo dựa trên cấu trúc cao cấp cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, bao gồm việc tích hợp với các hệ thống quản lý khác nhằm cung cấp cách tiếp cận tích hợp đối với quản lý tổ chức và phản ánh môi trường làm việc ngày càng phức tạp của tổ chức từ đó nâng cao khả năng của tổ chức để giải quyết các rủi ro về sức khỏe và an toàn cho nhân viên.
Tiêu chuẩn ISO 45001 trở thành tiêu chuẩn quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp  (OH&S) đầu tiên trên thế giới, có vai trò quan trọng trong việc tác động để hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động, phòng ngừa tai nạn và giảm thiểu tối đa các nguy cơ mất an toàn gây chấn thương, bệnh tật, thậm chí tử vong cho người lao động trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó việc thực hiện ISO 45001 còn có tác dụng thúc đẩy và cải tiến các hoạt động OH&S để công tác này mang lại hiệu quả cao.
Với việc đạt được tiêu chuẩn ISO 45001 bạn có thể: 
  • Đảm bảo quản lý sức khỏe phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức
  • Cải tiến việc tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý 
  • Tăng cường sự tham gia của đội ngũ lãnh 
Hiện tại phiên bản cuối cùng của ISO 45001 đã được công bố vào Quý IV của năm 2016, theo đó, khi tiêu chuẩn này được ban hành thì tiêu chuẩn OHSAS 18001 sẽ được thu hồi và sẽ có giai đoạn 3 năm chuyển đổi cho các tổ chức đã chứng nhậnOHSAS 18001.
Xem thêm: