Đôi khi khó mà đoán được ý trời chẳng hạn

Kích thước, trọng lượng, tốc độ chuyển hóa, nguồn thực phẩm, những con vật ăn thịt, tuổi nhân giống và số con cháu, đều có ảnh hưởng khi bắt đầu có sự lão hóa. Một con chuột có thể sống hoang được một năm hoặc ít hơn, nhưng trong vòng một năm đó, sinh vật này trưởng thành, sinh con đẻ cái và có trách nhiệm với chúng, gìn giữ nòi giống phát triển. Trong cân bằng của thiên nhiên, thế là đủ, nếu một loài duy trì được quần thể của loài đó trước khi già và chết, thì coi như mục tiêu của loài đó đã được hoàn thành. Ở động vật, sự khởi phát lão hóa gắn liền với tiến hóa cơ thể. Mỗi con vật đã tiến hóa tới một quãng đời nào đó phù hợp nhất để nó còn sống được. Nếu chuột sống đến 100 năm và tiếp tục có hàng tá hậu duệ mỗi năm, thì thế giới này sẽ tràn ngập toàn chuột là chuột và những con vật cứ nhằm chúng mà ăn thịt. Tuy nhiên, thiên nhiên không để cho tồn tại những mất cân bằng khổng lồ như vậy, mọi loài đều có một quãng đời thích đáng và tuân thủ các tiến trình lão hóa riêng của chúng. Đôi khi khó mà đoán được ý trời chẳng hạn, tại sao những con dơi nâu nhỏ bé lại sống được 12 năm hoặc hơn trong khi những con chuột đồng có cùng trọng lượng tương tự, cũng có chuyển hóa nhanh lại chỉ đấu tranh để sống được có một mùa hoặc hai mùa. Những nhân tố ảnh hưởng tới quãng đời các con vật khác nhau khá phức tạp và tinh tế tới mức khó giải thích được chúng già đi như thế nào vì vậy mà đã có trên 300 luận thuyết đang cố tìm ra một lời đáp. Đồng hồ lão hóa làm bối rối trí tưởng tượng bởi chúng là những trái bom hẹn giờ mà những con vật không biết là chúng mang theo trong người, những khí cụ tự hủy hại của chúng. Nhiều nhà sinh học phỏng đoán AND người có chứa một đồng hồ lão hóa, nếu như vậy thì đồng hồ này thất thường hơn nhiều so với đồng hồ trong cá hồi, bởi người ta chết với một phổ tuổi cực kỳ rộng. Ở đế quốc La Mã, tuổi thọ trung bình vào khoảng 28, ngày nay đã tăng lên 75 ở Mỹ và 82,5 tuổi ở phụ nữ Nhật, nhóm người sống lâu nhất trên thế giới. Sự gia tăng này là do chúng ta có một đặc điểm khác với động vật cấp thấp đó là đặc điểm tự nguyện, tự ý. Thời khắc qua đời của chúng ta không được định sẵn khi mới sinh, con người biết chống lại số phận bằng cách xây dựng những nơi trú thân tránh các hiện tượng tự nhiên, trồng ngũ cốc chống đói và tìm các biện pháp chữa lành bệnh.